Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Willibrordprocessie 2017

Willibrordprocessie 2017

Van 10 september 2017 15:45
tot 10 september 2017 17:00
Activiteit downloaden

Locatie: Het standbeeld van Sint Willibrord Janskerkhof, Utrecht Statue of Willibrord, 3512 Utrecht, Nederland

De vijftiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door de binnenstad van Utrecht vindt plaats op zondag 10 september 2017. De Willibrordprocessie “is een gebeuren waarbij we publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het motto is ook dit jaar: ‘Geloof mag gezien worden’,” aldus pastoor Huitink van de organiserende Salvatorparochie.

Het pastoraal team van de Salvatorparochie nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit om deel te nemen aan deze processie. Pastoor Huitink: “Met de schrijn van Willibrord in ons midden groeperen wij ons rond de Apostel van Nederland. Samen laten wij in vrijheid de vreugde van ons geloof zien. De processie getuigt van onze verbondenheid met Christus, met elkaar en met allen die in Zijn geest leiding geven aan de christelijke gemeenschap. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor alle deelnemers alsook voor de stad Utrecht en alle christenen in ons land een blijde geloofsgetuigenis mag zijn. Wij tonen hiermee aan dat wij geen gemeenschap vormen die in zichzelf opgesloten is, maar dat wij leven vanuit een geloof dat - letterlijk - de straat op durft te gaan, opdat velen Jezus Christus en Zijn Evangelie mogen kennen, in verbondenheid met heel de Kerk, in navolging van Willibrord.”

Programma:

15.45 uur Verzamelen rond het beeld van Willibrord op het Janskerkhof.
15.50 uur Opstellen op het Janskerkhof.
16.00 uur Begin van de processie.
16.45 uur Afsluitende vesperviering in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36.

Na afloop zijn alle processiegangers welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk dit gebeuren af te sluiten in het Bonifaciushuis (Nieuwegracht 61, de voormalige pastorie achter de kathedraal).


2017-09-10 15:45:00
2017-09-10 17:00:00
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.