Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Nieuws
Hits 779

Studiedag: leven in gemeenschap

Wie kiest er tegenwoordig nog voor het leven in een religieuze gemeenschap met mensen waar je niet zelf voor gekozen hebt en in gehoorzaamheid aan de leider van de gemeenschap en de Kerk? En als je dat zou willen, hoe kies je dan voor een gemeenschap die bij jou past? Er zijn vele religieuze gemeenschappen die ieder op een andere manier hun gemeenschapsleven vorm geven. De Broeders van Sint Jan organiseren op zaterdag 18 maart een studiedag over het leven in gemeenschap in hun stadsklooster te Utrecht. Dit doen zij in samenwerking met de Benedictijnen en gemeenschap Chemin Neuf. Tijdens deze studiedag zullen religieuzen spreken over het ontstaan van verschillende gemeenschapsvormen en de betekenis van het religieuze leven voor het gezinsleven.Tijdens het ochtendprogramma nemen de sprekers u mee in een vogelvlucht langs de ontstaansgeschiedenis van verschillende religieuze gemeenschappen. Deze reis begint bij de Benedictijnen die leven volgens de kloosterregel van de heilige Benedictus van Nursia (480-547). Deze leefregel is in het Westen maatgevend geworden voor het religieuze en culturele leven. De Broeders van Sint Jan, daarentegen, zijn gesticht door een Dominicaan en leven in de traditie van de bedelordes van de 13e eeuw. Deze ordes zijn een nieuwe vorm van gemeenschapsleven begonnen, namelijk in kleine gemeenschappen midden in de stad; niet meer leven van het eigen werk, maar door giften om vrijer te zijn voor de missie. De reis door de geschiedenis van de religieuze gemeenschapsvormen eindigt met een inleiding door leden van de gemeenschap Chemin Neuf. Binnen deze katholieke gemeenschap met een oecumenische roeping kiezen echtparen, celibatairen en alleenstaanden voor een arm en nederig gemeenschapsleven ten dienste van de Kerk en de evangelisatie. Zij proberen bij te dragen aan eenheid tussen christenen, eenheid binnen huwelijk en gezin en eenheid tussen volkeren.Het middagprogramma is gericht op de vraag wat het religieuze leven kan betekenen voor het gezinsleven. Het leven in kleine gemeenschappen, zoals de Broeders van Sint Jan, staat dichtbij een gewoon gezinsleven. De Broeders van Sint Jan laten zich inspireren door de Heilige Johannes die leert om in de eenvoud van de broederlijke liefde en de dienstbaarheid voor elkaar Gods aanwezigheid te ontdekken. Het Benedictijnse gemeenschapsleven is gebaseerd op het voorbeeld van de eerste christenen die in de gemeente van Jeruzalem samenleefden “één van hart en één van ziel” en alles gemeenschappelijk hadden: gebed, maaltijden en bezittingen. De Benedictijnse monniken leven samen onder leiding van een Regel en een abt. Een ‘moderne’ religieuze gemeenschap zoals Chemin Neuf, kiest weer voor een andere manier van gemeenschapsleven. Er zijn leden van de gemeenschap die in één gebouw wonen en gezinnen en echtparen die elders wonen en de gemeenschap ondersteunen.

De studiedag zal worden afgerond met een plenair gesprek onder leiding van een jonge ouder. Wees welkom!

Praktische informatie
Datum: zaterdag 18 maart, 09:30-16.30 uur. Om 9:30 uur is de H.Mis (voor wie wil) in de Gerardus Majella kerk en vanaf 10:10 uur is er inloop met koffie en thee in het Leerhuis. 
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht 
Kosten: EUR 10,-

Sprekers: Abt Henry Vesseur, br. Ignatius-Maria Ringhofer, dhr. Frans van Beers en zr. Agnes (Chemin Neuf)

U bevindt zich hier: Home Nieuws Studiedag: leven in gemeenschap
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan