Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Cursus "Katholiek"

Cursus "Katholiek"

Van 18 februari 2018 11:30
tot 18 februari 2018 13:00
Activiteit downloaden

Locatie: Priorij Maria Koningin Vleutenseweg 517, 3532 HK Utrecht, Nederland

De weg om het katholieke geloof te ontdekken of om katholiek te worden is een op weg gaan met de drie-ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in het midden van de Kerkgemeenschap. Jezus als je redder ontdekken, de Heilige Geest als de persoonijke gave van God om je naar de Vader te leiden.

Het is een proces van ingroei: uitleg krijgen ván en ervaring opdoen mét datzelfde geloof. Je leert Jezus Christus kennen en raakt zo steeds meer verbonden met het geheim van het leven en de liefde van God. Het is wat Jezus noemt: opnieuw geboren worden (Joh. 3,3).

De cursus "Katholiek worden" is een tweejarige cursus, met gemiddeld ca. één maandelijkse bijeenkomst. In de tijd van de Advent t/m Pinksteren zullen er meer bijeenkomsten zijn (dat zijn de "sterke tijden" in het liturgisch jaar), in de periode van juli t/m november wat minder. Er zal ook jaarlijks een kloosterweekend plaats vinden om je te helpen een persoonlijk gebedsleven op te bouwen.

Je kunt altijd in deze cursus instappen. Geef je daarvoor op bij het secretariaat van de parochie (info@gerardusmajella.nl) of kom gewoon langs.

De Rooms-Katholieke Kerk is een wereldkerk en bestaat uit gelovigen van alle landen. Het Griekse woord katholikos betekent 'algemeen' of 'universeel'. Per jaar worden in Nederland zo rond de 1000 volwassenen “katholiek”. Daar gaat vaak een lange weg aan vooraf. Een weg van ontdekkingen en het vertrouwd raken met de rijkdom van de R.K. Kerk. Misschien ook het wegslijten van vooroordelen. Je kunt trouwens op elke leeftijd katholiek worden. De voorbereidingstijd op het katholiek worden wordt “catechumenaat” genoemd.


2018-02-18 11:30:00
2018-02-18 13:00:00
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.