Zaterdag 24 augustus 19.00 uur Voor de zielenrust van Rini Peek. Zondag 25 augustus 10.00 uur Voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de familie Oostendorp-Dijkstra.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Coby Sprong en Petra Kraan.
Jaargedachtenis voor Jan Kersten.   12.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Tim Schilling.
Voor de zielenrust van Coby Sprong. Maandag 26 augustus 19.00 uur Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.
Voor de zielenrust van père Dominique Philippe. Dinsdag 27 augustus 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor de heer Wakelkamp.
Voor de zielenrust van Bennie Eekelder. Woensdag 28 augustus 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Velt-Niels.
Voor een bijzondere intentie. Donderdag 29 augustus 19.00 uur Voor de levende en overleden familie Verwer. Vrijdag 30 augustus 19.00 uur Om dankbaarheid en om zegen voor mevr. van Bemmelen
Voor een bijzondere intentie. Zaterdag 31 augustus 19.00 uur Voor de zielenrust van Reinier Frowijn. Zondag 1 september 10.00 uur Voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de familie Oostendorp-Dijkstra.
Om roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Coby Sprong, Petra Kraan, Hennie van Kuik, Gert Goes, Frans Bleijs en Wil van Arnhem.   12.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Cobussen.
Voor de zielenrust van Coby Sprong.

- Na de mis zal er een deurcollecte zijn voor de Missieverkeersmiddelen. Deze wordt gehouden voor het onderhoud van de auto van de paters in Guinée Conakry. Van harte aanbevolen. - Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de 55+ tocht op woensdag 18 september naar Dussen. Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij Anneke, Gemma, Anty of bij het secretariaat. - Volgend week is de zomerstop voorbij en zal de Capella Majellana weer de H. Mis van 10.00 uur opluisteren. Daarna zal er koffie drinken zijn in het Leerhuis. - Vanaf 4 september zal er ook weer op woensdag- en vrijdagochtend een H. Mis om 9.00 uur zijn.

Iedereen die zich met Sint Jan verbonden voelt is van harte welkom op het Familiefeest. Altijd een mooie opening van een nieuw seizoen. 
U leest hier meer over het programma van die dag. Graag aanmelden via de website.

Op 15 juni 2019 opende de H. Hart geloofsgemeenschap in Maarssen haar deuren voor een culturele uitwisselingsdag tussen Nederlanders en Medelanders. Een dag om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Nu 4 jaar geleden hadden we de Nacht voor de vluchteling, waarin we een hele nacht met elkaar gewaakt hebben voor de vele vluchtelingen in die periode. Daarna zijn we via de jongerengroep M25 in aanraking gekomen met een aantal jonge vluchtelingen, die nu onderdeel uitmaken van M25. Via hen komen we erachter dat met het ontvangen van een verblijfstatus de knelpunten niet voorbij zijn. Dat inspireerde ons om een vervolg te organiseren gebaseerd op de ontmoeting en daarmee drempels te verlagen. Op deze dag richten we een aantal kamers in naar de cultuur van verschillende landen, waar we elkaar ontmoeten, koffie drinken, spel en activiteit is. We gaan met elkaar lunchen van gerechten uit verschillende landen door een Nederlandse en Syrische kok voorbereid. In de middag zijn er workshops voor Nederlanders (Arabisch, Henna schilderen, Syrische dans, Inburgeringscursus) en Medelanders (wonen, werkgevers, Hollands creatief). We sluiten de dag af met een beursvloer, waar we vraag en aanbod dat we de hele dag verzameld hebben, op elkaar afstemmen. Doel is daarvan om voor blijvende contacten te zorgen tussen Nederlanders en Medelanders.
Uit: Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht juni 2019.
Uit: Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht juni 2019.

“Jezus is geen tussendoortje, maar een barmhartige liefde die zich verlangt te nestelen en het hart te veroveren. Hij wil onze schat zijn omdat Hij in het leven geen tussendoortje of voorbijgaande mode is, Hij is de liefde die gave is en uitnodigt zich te geven. Hij is concrete, nabije, reële liefde. Hij is de feestvreugde die ontstaat als men keuzes maakt en deelneemt aan de wonderbare visvangst van de hoop en de naastenliefde, solidariteit en broederlijkheid tegenover verlamde en verlammende blikken door vreesachtigheid en uitsluiting, speculatie en manipulatie.”
Paus Franciscus tijdens de homilie van 27 januari 2019 tijdens de wereldjongerendagen in Panama 2019.
Uit: Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht januari 2019.

Voordat de broeders uitvliegen voor rust en kampen, brengen we u graag op de hoogte van de veranderingen wat betreft de broeders in Utrecht en Den Haag. Het is altijd weer een complexe puzzel die in Frankrijk gelegd voor onze congregatie wereldwijd, in nauw overleg met de broeders ter plaatse. Het betekent voor ons in Nederland versterking van beide gemeenschappen en zien dan ook het komende jaar met veel vertrouwen en enthousiasme tegemoet!

In de maanden juli en augustus zal er geen H. Mis zijn op woensdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur. Alle andere mistijden blijven gewoon gehandhaafd.

Op woensdag 18 september organiseren we weer een 55+ tocht, deze keer naar Dussen. Hier bezoeken we een klompenmakerij met workshop. 's Middags vertrekken we naar Woudrichem om een kleine wandeling te maken door dit mooie vestingstadje. De dag zal verzorgd zijn met koffie, gebak, lunch en een 3 gangen diner.
De kosten bedragen € 35,00 per persoon. Klik hier voor meer informatie.
Geeft u zich zo spoedig mogelijk op i.v.m. reservering van de bus.

Test nieuwsbriefartikel