Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Pater Marie-Dominique Philippe: biografie

Pater Philippe

Pater Marie-Dominique Philippe (Henri) werd geboren te Cysoing (Departement Du Nord) op 8 september 1912. Hij was de achtste in een gezin van twaalf kinderen, waaruit drie dominicanen en vier contemplatieve religieuze zusters zijn voortgekomen.

Na zijn middelbare schooltijd op het college van de Jezuïten te Lille treedt Henri Philippe in november 1930 in bij de orde van de H. Dominicus te Amiens. Hij doet zijn professie in 1931 en vervolgt zijn studie in de filosofie en theologie van 1931 tot 1938 in het klooster Le Saulchoir te Kain in België. In 1936 wordt hij priester gewijd.

Na het behalen van het licentiaat in de filosofie verdedigt hij in 1938 in Le Saulchoir zijn lectoraats-scriptie over De Wijsheid volgens Aristoteles en vervolgens in 1944 een doctoraat in de theologie over het Begrip theologie bij Durand de Saint-Pourçain, aan de École des Hautes-Études in Parijs. Hij gaat dan theologie doceren in het klooster van le Saulchoir te Étiolles (het studiehuis van de Dominicanen van de Provincie van Parijs) van 1939 tot 1945 en van 1951 tot 1962. Hij is vervolgens hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Fribourg in Zwitserland van 1945 tot 1982.

Terug naar de bron

Al heel vroeg tijdens zijn studie ervaart pater Philippe de noodzaak om het onderwijs in de filosofie en de theologie te vernieuwen omdat hij vindt dat het te zeer beladen is met het erfgoed van de scholastiek. Hij besluit daarom terug te keren naar de respectievelijke bronnen: de ervaring volgens het inzicht van Aristoteles en het contemplatieve geloof in navolging van Sint Thomas van Aquino. Al in die tijd en ook door de invloed van zijn oom, pater Dehau, o.p., hebben de geschriften van Sint Jan een diepgaande invloed op hem en hij komt daar steeds op terug. Zijn zoektocht naar de waarheid wordt langzaamaan geordend volgens de drie wijsheden: de filosofische wijsheid, de theologische wijsheid en de mystieke wijsheid.

Naast zijn universitaire onderwijs geeft pater ‘Marie-Do’ vooral in Frankrijk en Zwitserland voordrachten over filosofie en theologie in uiteenlopende kringen: secretarissen van christelijke vakbonden, ondernemers, psycho-analitici, artsen, Verenigingen van Katholieke Gezinnen, Charismatische vernieuwing, kunstenaars enz. Hij preekt ook in talrijke kloosters en religieuze gemeenschappen. Vanaf 1964 gaat hij preken in de Foyers de Charité, met name in Châteauneuf-de-Galaure bij Marthe Robin. Hij geeft daar bijna 17 jaar de retraite voor de priesters en talrijke retraites voor de leden van de Foyers. De preken voor de foyers brengen hem ook naar Senegal, naar Togo, naar Rwanda, enz.

Sinds 1949 heeft pater Philippe werken over filosofie en spirituele theologie gepubliceerd, waarvan er een aantal in verschillende talen vertaald zijn. Thans zijn het er in totaal meer dan 35 boeken, waarbij nog talrijke artikelen komen. Ze bestrijken een groot onderzoeks- en aandachtsgebied: filosofie van de kunst, overwegingen over wiskunde en geneeskunde, onderzoek op metafysiek gebied, commentaren op het evangelie van de H. Johannes, geschriften over het mysterie van Christus en over de heilige Maagd Maria, werken over het gezin enz. (zie de lijst van zijn werken).

Familie van Sint Jan

In 1975 sticht hij op verzoek van enkele Franse studenten in Fribourg de gemeenschap van Sint Jan, terwijl hijzelf dominicaan blijft. Enkele jaren later sticht hij de gemeenschap van de Contemplatieve zusters en daarna die van de Apostolische zusters. Naast die drie gemeenschappen zijn er een groot aantal leken, de Oblaten van Sint Jan. Dit geheel vormt een nieuwe familie binnen de Kerk, de Familie van Sint Jan.

Sinds zijn terugkeer in Frankrijk, in 1982 heeft hij zich voornamelijk gewijd aan het onderwijs van de filosofie en de theologie in de studiehuizen van de Broeders van Sint Jan in Rimont (departement van Saône-et-Loire) en te Saint-Jodard (departement de la Loire). Daarnaast onderricht en leidt hij als stichter en generaal prior de nieuwe gemeenschap, die een snelle groei en een internationale uitbreiding doormaakt. Vanaf 1974 is hij door een wederzijdse band van grote waardering verbonden met Karol Wojtyla. Via brieven en in talrijke ontmoetingen moedigt Johannes Paulus II hem aan in zijn filosofische zoektocht en zijn rol te midden van de broeders en zusters van Sint Jan.

Toen in 2001 de taak van Generaal Prior was overgegaan op pater Jean-Pierre-Marie, bleef pater Philippe als hun stichter bij de broeders en zusters. Hij ging voort met het overdragen van zijn filosofisch en theologisch onderzoek door colleges, lezingen en retraites.

Op 10 juni 2006 viert hij zijn 70-jarig priesterschap in Ars. De volgende dag wordt hij geëerd door kardinaal Franc Rodé, prefect van de Congregatie voor de Instellingen van gewijd leven, die aanwezig was voor de priesterwijdingen van de broeders van Sint Jan. Enkele weken later verliest pater Philippe het spraakvervogen als gevolg van een beroerte. Hij sterft op 26 augustus 2006. Zijn uitvaartmis wordt gecelebreerd op 2 september 2006 door kardinaal Philippe Barbarin in de primatiale Kerk van Sint Jan te Lyon.

In 2013 maakte de generaal prior eerst aan het algemeen kapittel van de broeders van Sint Jan en vervolgens aan de hele gemeenschap bekend dat er betrouwbare en overeenkomende getuigenissen waren waarin sprake was van handelingen in strijd met de kuisheid door pater Philippe gesteld ten opzichte van vrouwen die hij begeleidde. Dit was een schok en een grote beproeving voor de familie van Sint Jan en vele anderen. In 2016 heeft Kardinaal Braz de Aviz, prefect van de Romeinse Congregatie die belast is met de religieuzen de verklaring van de Generaal Prior officieel bevestigd en de juistheid van zijn initiatief onderstreept. Terwijl hij de geldigheid van de naar voren gebrachte getuigenissen bevestigde erkende de kardinaal ook de charismatische intuïtie die de Heer aan de Stichter van de Familie van Sint Jan heeft meegegeven.

In februari 2019 heeft de generaal prior een brief gestuurd aan alle broeders van Sint Jan om de pijnlijke kwestie van seksueel misbruik door hun stichter nogmaals te benoemen, alsmede de manier waarop het bestuur met deze vraag is omgegaan sinds 2013.

In een nieuwe brief van de Congregatie voor de Religieuzen aan de generaal prior van de Broeders van Sint-Jan, wil de Congregatie voor de religieuzen in het Vaticaan, ‘de Broeders en Zusters van Sint Jan bemoedigen om voort te gaan op de ingeslagen weg, met nederigheid, vol moed, vertrouwen en vastberadenheid.’

Biografie

Lees meer over het leven van pater Philippe :
Marie-Dominique Philippe, au coeur de l’Eglise du XXe siècle,
Marie-Christine Lafon, Descléé de Brouwer, 2015.

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Stichter
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan