Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Pater Marie-Dominique Philippe: biografie

Pater Philippe met Johannes Paulus II

Pater Marie Dominique Philippe werd geboren te Cysoing (Noord-Frankrijk) op 8 december 1912 als achtste van een gezin van twaalf kinderen. Drie dominicanen en vier contemplatieve monialen kwamen uit dit gezin voort.

Na zijn schooljaren aan het Jezuïetencollege in Lille, treedt hij november 1930 in bij de Orde van de H. Dominicus te Amiens, legt zijn geloften af in november 1931 en studeert filosofie en theologie in het klooster ‘Saulchoir’ te Kain (België) van 1931 tot 1938. Hij wordt in juli 1936 priester gewijd. Na zijn licentie in de filosofie presenteert hij zijn scriptie voor het lectoraat over “De Wijsheid volgens Aristoteles” en behaalt daarna een doctoraat in de theologie.

Eveneens gediplomeerd van de “Hautes Études” doceert hij van 1939 tot 1945 en van 1951 tot 1962 filosofie en theologie in het klooster ‘Saulchoir’ van Étiolles (het Dominicaanse studieklooster voor de provincie van Parijs). Van 1945 tot 1982 is hij hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Fribourg (Zwitserland).

Al aan het begin van zijn studie voelde pater Philippe de noodzaak om het filosofische en theologische onderricht nieuw leven in te blazen. In elk van deze zoektochten gaat hij hiervoor terug naar de bron: de ervaring op de manier van Aristoteles en het contemplatieve geloof, in de voetsporen van sint Thomas van Aquino en de apostel Johannes. De geschriften van de ‘welbeminde leerling’ raken hem zeer en hij kom er dan ook voortdurend op terug. Zijn zoektocht naar de waarheid structureert zich naar de drie wijsheden: de filosofische wijsheid, de theologische wijsheid en de mystieke wijsheid.

Pater PhilippeNaast zijn onderricht geeft pater “Marie-Do” vooral in Frankrijk en in Zwitserland lezingen over filosofie en theologie in heel verschillende milieus (secretarissen van christelijke vakbonden, bedrijfsleiders, psychoanalytici, artsen, de Katholieke Vereniging voor Families (AFC), de charismatische vernieuwing, artiesten, enz.). Hij geeft ook retraites in vele kloosters (vooral aan karmelietessen, benedictinessen en dominicanessen, alsook aan de Monastieke Familie van Bethlehem) en in verschillende Foyers de Charité in Frankrijk, met name in Châteauneuf-de-Galaure bij Marthe Robin. Gedurende 17 jaar preekte hij daar de retraite voor priesters en gaf hij vele retraites voor de leden van de Foyers in Frankrijk, maar ook in Senegal, Togo, Rwanda enz..

Vanaf 1949 schrijft pater Philippe vele filosofische werken en boeken van spirituele theologie, waarvan verschillende in meerdere talen zijn vertaald. In totaal publiceerde hij meer dan 35 boeken en ontelbare artikelen. Ze beslaan een zeer breed gebied: filosofie van de kunst, beschouwingen over de wiskunde en de geneeskunde, metafysische studies, commentaren over het Evangelie van Johannes, geschriften over het mysterie van Christus en de Maagd Maria, publicaties over de familie, enz..

Pater Philippe met contemplative zustersIn 1975, op aandringen van enkele Franse studenten, sticht hij in Fribourg de gemeenschap van de Broeders van Sint Jan en enkele jaren daarna de contemplatieve zusters en vervolgens de apostolische zusters – zelf blijft hij dominicaan. Bij deze drie religieuze gemeenschappen voegen zich vele leken, de oblaten van Sint Jan. Het geheel vormt een nieuwe geestelijke familie in de Kerk: de Familie van Sint Jan.

Bij zijn terugkomst in Frankrijk in 1982 wijdt hij zich hoofdzakelijk aan het onderricht van filosofie en theologie in de vormingshuizen van de Broeders van Sint Jan in Rimont (Saône et Loire) en in Saint-Jodard (Loire), zonder zijn zeer gevarieerde apostolaat op te geven. Als Stichter en Generaal Prior onderwijst en leidt hij deze nieuwe gemeenschap, die al snel een grote groei kent en zich over alle continenten verspreidt. Sinds 1974 verbindt een diepe vriendschap hem met Karol Wojtyla. Door vele ontmoetingen en brieven blijft Johannes Paulus II hem aanmoedigen in zijn filosofische zoektocht en in zijn dienst aan de Broeders en Zusters van Sint Jan.

In 2001 draagt hij de taak als Generaal Prior over aan pater Jean-Pierre-Marie. Pater Philippe blijft bij de broeders en zusters als hun stichter en gaat onvermoeibaar door om de vruchten van zijn filosofische en theologische zoektocht aan hen over te dragen door middel van lezingen en retraites. Hij publiceert spiritueel-theologische en filosofie boeken, in het bijzonder Retour à la Source (Fayard 2005), waarin hij zijn filosofische visie over de menselijke persoon uiteenzet.

Pater Philippe met Cardinaal RodéOp 30 juni 2006 viert hij zijn 70-jarig priesterschap in Ars. De volgende dag brengt kardinaal Franc Rodé, Prefect van de Congregatie voor de Instituten van Godgewijd Leven, aanwezig voor de priesterwijdingen van de Broeders van Sint Jan, hem een ontroerende hulde.

Enkele weken later, na een hersenbloeding, verliest pater Philippe het spraakvermogen. In grote stilte en rust wacht hij op de ontmoeting met Degene die hij zozeer verlangt heeft te kennen en te doen kennen. Hij sterft op 26 augustus 2006 omringt door vele zonen en dochters, aan wie hij een lichtende erfenis achterlaat van een leven totaal gegeven ten dienste van de mens en van Christus.

In 2013 geeft de toenmalige prior generaal van de broeders, pater Thomas Joachim, in een brief aan dat er getuigenissen zijn van meerdere vrouwen die door pater Philippe geestelijk begeleid werden. P. Philippe zou daden in strijd met de gelofte van kuisheid gesteld hebben. Voor meer hierover, klik hier.

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Stichter Pater Marie-Dominique Philippe: biografie
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan