Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

"Abba Vader, niet mijn wil, maar uw Wil"

Uit het boek Abba, Vader! van pater Marie-Dominique Philippe, o.p.

"Jezus weet heel goed wat er gaat gebeuren, Hij weet dat Hij gevangen zal worden genomen. Hij weet dat zijn Moeder onder het Kruis aanwezig zal zijn. Jezus kent de woorden van de grijsaard Simeon: het zwaard dat de ziel van Maria zal doorboren (Lc. 2, 35).
Zou er in het gebed van de welbeminde Zoon die zich in de grootste intimiteit tot zijn Vader richt, niet een verborgen geheim zitten dat ons kan worden geopenbaard, als wij het maar willen?

Jezus weet dat door het offer van het Kruis alle zonden van de mensheid volledig worden uitgeboet; Hij weet dat het offer van het Kruis voldoende is om aan heel de Kerk, te beginnen bij Maria, de volheid van de genade te schenken.

Als Hij dan totale voldoening kan schenken, waarom is het dan nodig dat zijn lijden in het hart van Maria zou overvloeien? Waarom moet de Vrouw aanwezig zijn onder het Kruis en lijden wat Jezus moet lijden?

Voor een nobel, grootmoedig hart, voor een koninklijk hart is het lijden niets; maar het is verschrikkelijk om bron van lijden te zijn voor degene van wie je houdt, in het bijzonder voor je moeder. Voor het hart van Jezus is dat ondraaglijk. Drukt Hij dat niet uit in het ‘Abba’? Door ‘Abba’ te zeggen (Hij vraagt dus om het grootste vertrouwen, de grootste intimiteit met de Vader) drukt Hij uit wat Hij nog nooit heeft gezegd: waarom mag Hij het lijden niet alleen dragen? Waarom mag Hij de last van het Kruis niet alleen dragen? Waarom moet Maria aanwezig zijn en haar hart gekwetst en gewond worden? Waarom moet het zwaard haar ziel doorboren? – ‘Vader, voor u is alles mogelijk, laat deze beker mij voorbijgaan!’

De beker betekent hier het mysterie van het Kruis in al zijn volheid (vgl. Mt. 20, 22; Mc. 10, 38). Jezus zegt niet ‘laat de dood voorbijgaan’, maar ‘laat de beker voorbijgaan’, de volheid van het mysterie van het Kruis, dat wil zeggen het Kruis dat bezit neemt van het hart van Maria, dat bezit neemt van de Kerk.

Jezus heeft de Vader gesmeekt en Hij heeft ‘Abba!’ gezegd. Daarom is er dit ‘Abba’: Jezus richt zich tot het meest intieme in de Vader en Hij vraagt de enige zondebok te mogen zijn (vgl. Lev. 16, 20-22), degene die alles draagt. Hij verlangt dat Maria gespaard zou blijven, dat de Kerk gespaard zou blijven, dat wij gespaard zouden blijven. Jezus heeft dit voor ons gevraagd door ‘Abba’ te zeggen. Zo heeft Hij de Vader aangesproken, in het intense verlangen van een klein kind, dat weet dat het iets onmogelijks vraagt. Daarom voegt Hij er onmiddellijk aan toe: ‘Niet wat Ik, maar wat Gij wilt’. Dit alles ligt besloten in die kreet, in die kreet van liefde tot de Vader. Dit alles is ons geopenbaard. Om het zo uit te kunnen drukken moeten we natuurlijk proberen te begrijpen wat nog verborgen is en moeten we hierin zover mogelijk proberen te gaan, maar toch ligt besloten in het Evangelie. Zo kunnen we beter begrijpen waarom Jezus ‘Abba’ zegt. Deze intieme band, in al zijn kracht en intensiteit, moet er zijn zodat Jezus alles kan uitspreken."

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Stichter Sint Jan Over ons Stichter "Abba Vader, niet mijn wil, maar uw Wil"
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan