Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Hulde van Kardinaal Rodé

pater Philippe met Kardinaal RodéKardinaal Franc Rodé, prefect van de Congregatie voor de Instituten van Godgewijd Leven, heeft pater Marie-Dominique Philippe namens de Kerk van harte bedankt. Hij deed dit na 14 broeders van Sint Jan tot priester en 8 tot diaken te hebben gewijd, op zaterdag 1 juli 2006 te Ars (Frankrijk), in de volgende bewoordingen:

 

Graag wil ik Pater Marie-Dominique Philippe bedanken voor de woorden die hij tot mij gericht heeft en vooral voor de gebeden die hij mij beloofde. Ik sta erop hem te bedanken in aanwezigheid van u allen, voor alles wat hij voor de Kerk heeft gedaan; vanuit zijn hart, geheel gegeven aan de Heer, en vanuit zijn intelligentie, open voor de waarheid en voor de Heilige Geest, is een nieuwe gemeenschap in de Kerk ontstaan. In al zijn kracht, zijn jongheid en frisheid draagt zij het Woord van het Evangelie over de hele wereld uit. Pater Philippe, de Kerk is u zeer erkentelijk voor alles wat Zij u aan u te danken heeft… en Zij heeft heel veel aan u te danken.

U ziet, dierbare Pater Philippe, de genegenheid die u omringt. Het is een beetje de uiting van de liefde die de eeuwige Vader voor u heeft. Begeleidt met deze zelfde liefde, deze zelfde genegenheid, de familie die is voortgekomen uit het hart van God en uit uw hart, opdat zij de weg zal volgen die u haar met meesterhand hebt aangegeven.

Nogmaals, dank u wel.

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Stichter Sint Jan Over ons Stichter Hulde van Kardinaal Rodé
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan