Print deze pagina
Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Utrecht
Hits 2789

Bidden voor elkaar

IMG 20200103 195415363De naastenliefde is samen met de liefde tot God het belangrijkste gebod dat Jezus ons heeft doorgegeven: "Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden." (1 Joh 3,18) Een mooie manier om dat te doen is om voor elkaar te bidden. Vaak is ons probleem echter dat we heel makkelijk zeggen: "Ik zal voor je bidden" en dan komt er nauwelijks iets van. 
We hebben in onze parochie meerdere manieren om voor elkaar te bidden. Twee daarvan zou ik (opnieuw) onder uw aandacht willen brengen: 1) de gebedsintentiedoos achterin de kerk en 2) de mogelijkheid tot persoonlijk gebed na de H. Mis van de eerste zondag van de maand (deze maand per uitzondering op de tweede zondag - 12 januari). 

Het is waarschijnlijk niet voor iedereen helder hoe deze doos functioneert ... Hier het antwoord: Je kunt twee dingen doen. Je kunt uit de ene doos een leeg papiertje nemen en jou intentie opschrijven en in de groter doos "Gebedsintenties" doen. En/Of je kunt een intentie uit deze grote doos meenemen en speciaal voor deze intentie bidden gedurende een bepaalde tijd. Bij voorbeeld één week of één maand. De gedachte is dat we tegelijkertijd onze noden bij God en bij onze naaste brengen kunnen. En dat we persoonlijk de verantwoordelijkheid op ons nemen om voor een bepaalde situatie te bidden. Hoe concreter ons gebed is, hoe beter.

Een andere manier om je intenties bij God, maar ook bij je naaste te brengen is: voor je persoonlijk laten bidden. Op de eerste zondag van de maand is er sinds november de gelegenheid om persoonlijk voor je te laten bidden bij de Mariaaltaar aan de linkerhand. Meestal zullen Tonny en Marie daar zitten en je kunt hun je persoonlijke noden toevertrouwen. Ze zullen dan ter plaatse voor je bidden. Dat kan zo'n 5 à 10 minuten duren.

Het gaat bij beide gebedsvormen erom dat mijn 'bidden voor ...' niet abstract blijft. Nee, we hebben broeders en zusters die heel concreet onze noden kunnen en willen dragen. Laten we er gebruik van maken!