Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Nieuws
Hits 134

De noodzaak van de sacramenten in ons dagelijks leven

jochemPastoor Jochem van Velthoven komt op woensdag 3 april in het kader van de "JohannesAcademie" vertellen over deze sacramenten en wat ze kunnen betekenen voor ons gelovigen in de werkelijkheid waarin we leven, te weten ons leven van alledag. Welke plaats hebben de sacramenten in ons geloofsleven en hebben we inderdaad nood aan de sacramenten? “De sacramenten zijn waarneembare, werkzame tekenen van de genade, ingesteld door Christus en toevertrouwd aan de Kerk, waardoor ons het goddelijk leven verleend wordt”, volgens de Catechismus. Lees verder ...

U bevindt zich hier: Home Nieuws De noodzaak van de sacramenten in ons dagelijks leven
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan