Print deze pagina
Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Utrecht
Hits 2621

Capella Majellana tijdens lockdown

Door Karin Timmer

Op zaterdag 7 maart 2020 heeft Capella Majellana een zeer productieve zangdag gehad, waarin we stevig gewerkt hebben aan de liturgie voor de goede week. Wie had toen kunnen vermoeden dat dit één van de laatste keren zou zijn dat we elkaar zouden zien.Het werd stil,….. heel stil, voor iedereen. We missen elkaar, we missen het zingen, we missen het naar de kerk gaan en het samen vieren. Gelukkig mag er weer voorzichtig eucharistie gevierd worden, zij het met de nodige voorzorgsmaatregelen. Het samen zingen  is nog niet toegestaan. Volkszang mag nog niet, daarom wordt het keervers van de psalm maar 1 x gezongen. Het volk wordt door de Cantor niet uitgenodigd om mee te zingen en de Geloofsbelijdenis en het Onze Vader wordt gesproken.Toch heeft Corona nog iets goeds teweeg gebracht.

Sonja, onze dirigente, vraagt al jaren aan haar man Wouter van Belle (organist en componist) om een Nederlandse mis te componeren met wat meer inhoud dan die “ietwat afgezaagde” Markusmis. (ik weet dat Ad Hoogenboom hier ook al tegenaan liep en veel gezocht heeft naar iets bruikbaars). Ik vroeg, in het begin van de lockdown langs m'n neus weg, aan Wouter, Goh, nu je niets te doen hebt kun je misschien wel een "Missa Corona" gaan schrijven. Dat was misschien de laatste druppel. Mijn verzoekje bleef in zijn hoofd hangen en het kreeg vaste vorm.  Hij is gaan componeren en een mis werd geboren.
Een mis die voldoet aan een bepaald niveau, afwisseling in eenstemmigheid en meerstemmigheid, eventueel een bovenstem, en de mogelijkheid om het volk mee te laten zingen. De 1,5 meter afstand die door Corona voorlopig gehandhaafd zal blijven, zorgt er voor dat we waarschijnlijk nog lange tijd niet met voltallig koor zullen kunnen zingen. Een mis die met minder mensen ook volwaardig klinkt is een zeer welkome aanvulling. Missa Corona is met Pinksteren voor het eerst uitgevoerd (ten doop gehouden) in onze Gerardus Majella kerk. Uitgevoerd door Karin, Rosali, Sonja en Cecilia. (Helaas voor een lege kerk en alleen via live-stream uitzending en kerkomroep te volgen).
Geschreven voor Capella Majellana en opgedragen aan de ideeëngeefsters  Karin en Sonja. Ook mede mogelijk gemaakt door FondsRoos die een donatie heeft gedaan voor de onkosten.
De mis is ook al een keer 1-stemmig uitgevoerd en op 12 juli, tijdens de viering van de eerste Heilige Communie, werd de mis nog een keer uitgevoerd. Ik hoop dat we de mis in het nieuwe seizoen snel met een iets groter groepje kunnen uitvoeren.
We zullen zeer gedoceerd en omzichtig te werk moeten gaan in het begin van het nieuwe koorseizoen. We willen iedereen zsm weer aan het zingen hebben, want de stemmen raken aardig vastgeroest. Maar uiteraard alleen als het verantwoord kan.
Hieronder een link waar jullie van een voorproefje kunnen genieten van het "Heer ontferm U" https://vimeo.com/431007992  ECHT DE MOEITE WAARD OM EVEN TE BEKIJKEN!
Ik hoop dat jullie ook volmondig zullen zeggen JA! , dit is een mis die ik zelf ook graag zou meezingen, als koorlid, of gewoon in de kerk. Ik denk dat het een  aanwinst voor onze parochie. Lees ook het artikel over de mis uit het Nederlands Dagblad: https://www.nd.nl/geloof/katholiekinside/982581/wouter-van-belle-schreef-een-toegankelijke-coronamis-voor-katholi