Print deze pagina
Geschreven door  Paula Graas
in Nieuws
Hits 48841

Lees het verhaal van broeder Eloi in Armenië

Les enfants de l’espérance, Beste vrienden van Sint Jan,

Voor de tweede keer ben ik Armenië geweest om zuster Arousiag te helpen tijdens het zomerkamp. Deze bijzondere zuster is hoofd van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Armenië. Deze congregatie is gesticht om te zorgen voor de jonge vrouwen en meisjes in de maatschappij. 15 Jaar geleden heeft Père Philippe voor het eerst broeder Athanase naar Armenië gezonden om met deze missie mee te werken. Sindsdien zijn verschillende broeders van Sint Jan daar geweest.

Op dit moment zorgt zuster Arousiag voor ongeveer 45 meisjes tussen 4 en 30 jaar oud. Met het ritme van de opvoeding hebben ze geleerd om verschillende talenten te ontwikkelen; sommigen hebben hun stem ontwikkeld en zitten nu op het conservatorium, 5 zijn er nu verpleegkundige, en er zijn verschillenden die nu studeren op de school in Gyumri, op het professioneel lyceum, dat 4 jaar geleden gebouwd is. Zij kunnen daar leren koken, serveren, receptiewerk doen, en alles wat met de horeca te maken heeft. Maar ook kunnen ze daar studeren voor elektricien of voor loodgieter, zodat zij later zelf hun brood kunnen verdienen.

Het terrein rondom de school is aangelegd als een park; de mensen die in de buurt wonen kunnen daar vrij komen. Het verschil tussen de omgeving van de school en de arme wijk is enorm. Bij de school is ook een bejaardentehuis gebouwd, waar bejaarden terecht kunnen van 9 uur ‘s morgens tot 4 uur ‘s middags. Zij krijgen daar een maaltijd en kunnen daar douchen, wat zij thuis meestal niet kunnen. Er is een arts aanwezig en er zijn allerlei activiteiten. Een zeer geliefde bezigheid is het spelen van back gammon.

In Jerevan, de hoofdstad van Armenië, is een studiehuis geopend voor 20 meisjesstudenten. Op deze manier blijven deze meisjes bewaard en worden ze gesterkt om in deze moeilijke maatschappij toch goed te kunnen leven.

Ook organiseert zuster Arousiag al 20 jaar zomerkampen. Zo’n 800 kinderen en jongeren  worden van 16 juni tot 16 augustus opgevangen. De meesten van hen komen uit weeshuizen. U kunt zich voorstellen wat voor een energie en creativiteit er nodig zijn, om de kinderen tijdens een vakantiekamp op te vangen, te voeden, op te voeden, allerlei zaken te leren, te kleden, medische verzorgen te geven enzovoort. En niet alleen energie en creativiteit, maar er is ook heel veel geld nodig.

In april 2015 is het 100 jaar geleden dat de grote genocide in Armenië plaats heeft gevonden. Ter gelegenheid van deze herdenking willen we proberen een koor van de weeskinderen van zr. Arousiag naar Nederland te halen, voor een optreden in Den Haag, Utrecht en Brussel en waar verder een optreden geregeld kan worden. Voor de uitvoering van dit project hebben we de hulp en de steun nodig van heel veel mensen.

Als u meer wilt weten over het werk van zuster Arousiag bekijk op de volgende link: https://www.notrearmenie.org Hier staan verschillende fimpjes van het leven en het werk in Armenië. U kunt voor deze missie een bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL50 INGB 0008 6521 02 o.v.v. Armenia 2015

Ik wil hierbij tevens u allen bedanken voor de afgelopen 10 jaar dat ik hier in Nederland ben en dat u ons geholpen heeft met de hulp, het gebed en de sponsoring van onze missie. Ik vertrouw er dan ook op dat ook deze missie, mede dankzij uw hulp en gebed, zal slagen.

 

Broeder Eloi