Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

jochemPastoor Jochem van Velthoven komt op woensdag 3 april in het kader van de "JohannesAcademie" vertellen over deze sacramenten en wat ze kunnen betekenen voor ons gelovigen in de werkelijkheid waarin we leven, te weten ons leven van alledag. Welke plaats hebben de sacramenten in ons geloofsleven en hebben we inderdaad nood aan de sacramenten? “De sacramenten zijn waarneembare, werkzame tekenen van de genade, ingesteld door Christus en toevertrouwd aan de Kerk, waardoor ons het goddelijk leven verleend wordt”, volgens de Catechismus. Lees verder ...

donderdag 14 maart 2024 09:20

Onder de naam Sint Jan Licht, Vuur en Waarheid organiseren de Broeders van Sint Jan kampen voor kinderen, tieners en jongeren, het liefst in de natuur. De kampen bieden een unieke combinatie van fysieke en geestelijke uitdaging. Dit jaar bieden we het Ardennenkamp en het Survivalkamp aan. De inschrijving voor de kampen is geopend. Van harte welkom!

Alle informatie is hier te vinden

poster kampen 2024 klein

woensdag 13 maart 2024 07:24

lezing 19 maart 2Zijn ervaring van dominee naar priester

Tjitze Tjepkema komt vertellen over zijn weg van protestant naar katholiek. Heb jij vragen over waarom hij zijn geloofsgemeenschap, ambt en heel zijn status opgaf om katholiek te worden? Of ben je nieuwsgierig naar de verhouding tussen protestantisme en katholicisme? Of zelf nog zoekende? Kom dan naar de lezing voor studenten, young pro’s en geïnteresseerden.

Over Tjitze Tjepkema:

Hij studeerde theologie in Kampen en werd vervolgens in 1990 predikant. In de loop van zeventien jaar diende hij protestantse gemeenten in Westzaan, Ee en Bolsward. Hij publiceerde in 2002 een ecclesiologische studie over de verhouding tussen protestanten en rooms-katholieken onder de titel “Priesters en profeten in dienst van de Koning”. Na deze studie te hebben voorgelegd aan een groot aantal theologen en andere geïnteresseerden kwam hij in 2007 tot de conclusie dat hij beter op zijn plaats zou zijn in de Rooms-Katholieke Kerk.

Na een vervolgstudie in het Italiaanse Fiesole werd hij op 21 mei 2011 tot priester gewijd in Groningen. Hij kijkt dankbaar terug op zijn protestantse periode. Intellectueel en gevoelsmatig is hij volledig thuis gekomen in de Catholica en sinds 2021 werkzaam in de parochie van Heerenveen en omstreken.

donderdag 25 januari 2024 12:38

elias29 januari:

Naar aanleiding van het onverwachte en plotselinge overlijden van pater Elias en de vragen die dit heeft opgeroepen, wensen de Broeders van Sint Jan, samen met de familie, na het noodzakelijke onderzoek het volgende mede te delen:

Het valt niet te ontkennen dat broeder Elias zelf heeft besloten uit het leven te stappen. Zoals velen hebben ook de broeders vele vragen over het waarom van deze daad. We willen nu echter de tijd van rouw en verwerking respecteren en aanvaarden dat we niet alle antwoorden op onze vragen hebben, hoe moeilijk dat ook is.
De broeders verbinden zich met iedereen die bijzonder getroffen is door deze tragedie. Ze vertrouwen pater Elias toe aan Gods barmhartigheid en bevelen hem aan in uw gebeden. “God is groter dan ons hart, en Hij weet alles” (1 Joh, 3,20).”

De broeders in Utrecht en Den Haag zijn beschikbaar als u met hen wilt spreken.

---

25 januari:

Beste vrienden,
Diep bedroefd moeten we u de mededeling doen van het overlijden van onze broeder Elias (Frederik Boudewijn Leyds).
Onze broeder is woensdagochtend in zijn kamer in Oisterwijk, waar hij sinds 2021 woonde, dood aangetroffen. Er is een onderzoek naar de omstandigheden gaande.

Gezien het contact met onze broeder in de laatste weken (hij was aanwezig bij verschillende activiteiten van de broeders, maakte plannen voor kampen in de bergen, etc.) heeft dit nieuws ons verbaasd en geschokt.

Broeder Elias werd geboren te Eindhoven op 13 december 1958. Hij begon zijn noviciaat in 1987 in Frankrijk waar hij ook zijn theologieopleiding volgde. Hij werd in 1994 priester gewijd. Na zijn opleiding werd hij naar Enschede uitgezonden (1992-1997), Vilnius (Litouwen, 1997-2005) waar hij als gevangenisaalmoezenier werkte, Nalchik (Rusland, 2005-2007), in die tijd schreef hij ook veel colums voor het Katholiek Nieuwsblad. Na een sabbatical in Australië, naar Utrecht (sinds 2009). Van 2013 tot 2018 was hij programmadirecteur bij Radio Maria. In 2020 heeft hij een Nederlandse tak van de katholieke televisiezender EWTN gesticht.

We zijn diep bedroefd over het onverwachte overlijden van onze broeder en vragen u om hem in uw gebeden aan Gods barmhartigheid toe te vertrouwen. Tevens vragen wij uw gebed voor zijn familie en de broeders in Nederland.

De broeders van Sint Jan

Rouwannonce Pater Elias Leyds1

woensdag 22 november 2023 15:36

logo sintjan gris HOp verzoek van het generaal kapittel van de Broeders van Sint Jan van 2019, verscheen na meer dan 3 jaar werk in juni 2023 het rapport “Begrijpen en genezen” over het seksuele misbruik van p. M.-D. Philippe op, de stichter van de Broeders van Sint Jan, en van broeders van de congregatie. Dit bericht van zo’n 800 pagina’s verlicht op historisch, theologisch en psychologisch-systemisch vlak hoe dit “virus” van het misbruik zich heeft kunnen verspreiden.

Na de infoavonden die in juni in de priorijen hebben plaatsgevonden, wordt nu dieper ingegaan op de inhoud van het rapport door broeders in samenwerking met experts uit verschillende vakgebieden. In het bijzonder is deze studiedag voor diegenen die door het pastorale werk van de broeders met hun in contact komen. Maar het is ook de bedoeling om dit onderwerp voor een breder publiek toegankelijk en bespreekbaar te maken. 

Voor het programma en de sprekers klik hier.

 

vrijdag 25 augustus 2023 13:44

Familiefeest 2023

Op zondag 1 oktober zal het jaarlijkse Familiefeest van Sint Jan plaatsvinden. Iedereen die de Familie van Sint Jan wil leren kennen is van harte welkom! Een speciaal welkom aan alle leiding en gezinnen die mee op kamp zijn geweest met Sint Jan LVW! In navolging van vorig jaar, waarin met "Kom & Zie" het religieuze leven centraal stond, is het thema van het aankomende Familiefeest “Kom & Zie Thuis.”

De dag begint met een Hoogmis om 10 uur. Aansluitend wordt u ontvangen met koffie en thee op het binnenplein van het Leerhuis achter de kerk en is er een lunch waarvoor iedereen iets meebrengt. Graag bij inschrijving aangeven wat u meeneemt voor de lunch.
De middag wordt gevuld met programma's voor volwassenen, tieners en kinderen.
 
Middagprogramma volwassenen
Er is een plenaire lezing door de Broeders van Sint Jan over het geloof centraal stellen in alle details van ons leven. Dit wordt gevolgd door gesprek in deelgroepen met een gespreksleider rond de thema’s digitaal, gebed, rentmeesterschap en prioriteiten stellen. Hoe geven we deze aspecten vorm in het dagelijks leven vanuit ons geloof?
 
Kinderprogramma
Terwijl de ouders in het Leerhuis een programma volgen, gaan de kinderen spelen in de gymzaal naast het Leerhuis. Er kan geknutseld worden, er is sport en spel, er kan gebouwd worden, boekjes lezen etc. Bij mooi weer zullen de kinderen voor sport en spel wellicht ook naar het naastgelegen Majellapark gaan. Er zullen verschillende groepen zijn met aanbod passend bij de leeftijd: opvang voor de allerkleinsten (tot 4 jaar), programma voor jonge kinderen (4-6 jaar) en een programma voor oudere kinderen (7-10 jaar). Kinderen vanaf 10 jaar mogen kiezen of ze deelnemen aan het kinderprogramma of aan het tienerprogramma. Het kinderprogramma wordt begeleid door volwassenen die ervaring hebben met kinderwerk.
 
Tienerprogramma
Na het succes van voorgaande jaren zal er ook deze keer een speciaal tienerprogramma zijn onder leiding van Kees van Duijn, tienerwerker in de Gerardus Majella parochie, en Broeders van Sint Jan. Het tienerprogramma op het Familiefeest is onderdeel van de maandelijkse tienerzondagen bij de Broeders in Utrecht.
 
Taartenwedstrijd
Ook dit jaar is er weer een taartenwedstrijd. Wie maakt een mooie taart en slaagt erin de taart te verbinden met het thema? De taarten worden beoordeeld door een jury (de aanwezige kinderen) en natuurlijk geproefd!
 
De dag wordt afgesloten met Aanbidding met muziek in de kerk waarbij ook gebedsteams aanwezig zijn.
 
Het programma ziet er dan zo uit:
  • 10:00 Hoogmis

  • 11:30 Koffiedrinken en lunch

  • 12:45 Programma voor volwassenen, tieners, kinderen

  • 14:00 Taartenwedstrijd met koffie/thee

  • 15:00 Afsluiting in de kerk met Aanbidding

  • 15:30 Einde

Inschrijven
Het is voor de organisatie erg fijn als we weten op hoeveel mensen we ongeveer mogen rekenen en wat ieder meeneemt voor de gezamenlijke lunch. Daarom graag inschrijven via dit formulier.

logo sintjan gris HSinds de eerste onthullingen in 2013 over het seksueel misbruik van hun stichter - pater Marie-Dominique Philippe - en dankzij de moedige woorden van mensen die slachtoffer waren, hebben de broeders en zusters van de familie Sint-Jan hun geschiedenis, hun vorming en hun interne cultuur grondig herlezen. Als vrucht ervan is een interdisciplinair rapport - historisch, theologisch en psychologisch-systemisch - verschenen. Klik hier voor dit rapport (in het Frans).
Voor het persbericht van de congregatie klik hier (in het Nederlands) of klik hier (in het Engels). Voor de verklaring van de generaal prior, p. François-Xavier Cazali klik hier (in het Engels). Voor een gesprek met twee medebroeders op KTO klik hier (met Engelse ondertiteling). Voor een artikel in het KN klik hier.

 

Pagina 1 van 24
U bevindt zich hier: Home Nieuws
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan