Print deze pagina
Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Nieuws
Hits 7449

Overlijden br. Elias

elias29 januari:

Naar aanleiding van het onverwachte en plotselinge overlijden van pater Elias en de vragen die dit heeft opgeroepen, wensen de Broeders van Sint Jan, samen met de familie, na het noodzakelijke onderzoek het volgende mede te delen:

Het valt niet te ontkennen dat broeder Elias zelf heeft besloten uit het leven te stappen. Zoals velen hebben ook de broeders vele vragen over het waarom van deze daad. We willen nu echter de tijd van rouw en verwerking respecteren en aanvaarden dat we niet alle antwoorden op onze vragen hebben, hoe moeilijk dat ook is.
De broeders verbinden zich met iedereen die bijzonder getroffen is door deze tragedie. Ze vertrouwen pater Elias toe aan Gods barmhartigheid en bevelen hem aan in uw gebeden. “God is groter dan ons hart, en Hij weet alles” (1 Joh, 3,20).”

De broeders in Utrecht en Den Haag zijn beschikbaar als u met hen wilt spreken.

---

25 januari:

Beste vrienden,
Diep bedroefd moeten we u de mededeling doen van het overlijden van onze broeder Elias (Frederik Boudewijn Leyds).
Onze broeder is woensdagochtend in zijn kamer in Oisterwijk, waar hij sinds 2021 woonde, dood aangetroffen. Er is een onderzoek naar de omstandigheden gaande.

Gezien het contact met onze broeder in de laatste weken (hij was aanwezig bij verschillende activiteiten van de broeders, maakte plannen voor kampen in de bergen, etc.) heeft dit nieuws ons verbaasd en geschokt.

Broeder Elias werd geboren te Eindhoven op 13 december 1958. Hij begon zijn noviciaat in 1987 in Frankrijk waar hij ook zijn theologieopleiding volgde. Hij werd in 1994 priester gewijd. Na zijn opleiding werd hij naar Enschede uitgezonden (1992-1997), Vilnius (Litouwen, 1997-2005) waar hij als gevangenisaalmoezenier werkte, Nalchik (Rusland, 2005-2007), in die tijd schreef hij ook veel colums voor het Katholiek Nieuwsblad. Na een sabbatical in Australië, naar Utrecht (sinds 2009). Van 2013 tot 2018 was hij programmadirecteur bij Radio Maria. In 2020 heeft hij een Nederlandse tak van de katholieke televisiezender EWTN gesticht.

We zijn diep bedroefd over het onverwachte overlijden van onze broeder en vragen u om hem in uw gebeden aan Gods barmhartigheid toe te vertrouwen. Tevens vragen wij uw gebed voor zijn familie en de broeders in Nederland.

De broeders van Sint Jan

Rouwannonce Pater Elias Leyds1