Print deze pagina
Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Nieuws
Hits 31313

Uitdaging voor broeders in Willibrordushuis

WillibrordushuisIn 2004 zijn de broeders in Den Haag aangekomen om een pri­orij te openen in het hartje van de stad. Al jaren daarvoor werd begonnen met deze stichting door een vruchtbare samenwer­king met de toenmalige pas­toor van de Jacobusparochie, pastoor Hofstede, en de Wil­librordusgemeenschap aan de Oude Molstraat. In 2007 kwamen de zusters vanuit Enschede zich ook in een ander gedeelte van het Wil­librordushuis vestigen.

 

Ruim 7 jaar later staan de broeders voor een nieuwe uitdaging. Na een peri­ode van gebed en overleg hebben de Stichting Willibrordushuis en de broeders besloten dat de broeders binnenkort een grotere plaats gaan innemen in het be­heer, met als doel dit huis van gebed en evangelisatie, van ontvangst en vorming ʻin het hart van de stad en in het hart van Godʼ te waarborgen.

 

Zonder gebed is het onbegonnen werk. De broeders doen dan ook een oproep om deze nieuwe fase in gebed te dragen. Samenwerken met leken is ook een belangrijk aspect van het apostolaat van de broeders. Naast uw gebed, doen ze dan ook een oproep: heeft u tijd en ener­gie om te komen helpen? Vele handen maken licht werk! Vrijwilligers kunnen contact opnemen met de pater Thomas.