Print deze pagina
Geschreven door  br. Johannes Paulus
in Nieuws
Hits 36063

Geloften en inkledingen in Paray-le-Monial

Geloften

Afgelopen Pinksteren zijn twee Ne­derlandse broeders ingekleed: br. Michael-Joseph en br. Joseph-Martin; en hebben twee Nederlandse broeders hun tijdelijke geloften gedaan: br. Johannes-Paulus en br. Robin-Maria. Het was een prachtig feest waarbij ook een grote groep Nederlandse vrienden aanwezig was.

 


 De inkleding is vooral gevoelsmatig een grote verandering. Als broeder te worden ingekleed en een andere naam te ontvan­gen is een grote vreugde. Al is het voor familie en vrienden natuurlijk wel even wennen. De tijdelijke gelofte daarentegen is meer een daad van geloof. Liturgisch gezien is het soberder dan de inkleding maar in realiteit weegt de tijdelijke gelofte zwaarder omdat de broeder zichzelf aan­biedt als offerande.

Heilig Hart

Maar waarom is ieder jaar deze gebeur­tenis Paray-le-Monial? In 1673 werd te Paray-le-Monial het Heilig Hart van Jezus geopenbaard aan de heilige Margaretha-Maria Alacoque. Zij ontving tevens de missie om deze openbaring te verspreiden. Het Heilig Hart, zoals paus Pius XII vaststelt in zijn encycliek Haurietis aquas in gaudio, is het symbool bij uitstek om de goddelijke liefde af te beel­den. De verering van het Heilig Hart heeft daarom ook een vaste plaats gekregen in het kerkelijk jaar. Iedere derde week na Pinksteren is er het hoogfeest van het Heilig Hart.

Voorzienigheid

Marthe Robin gaf onze stichter Marie-Dominique Philippe de raad Paray-Le-Monial nooit te verla­ten. De voorzienigheid wilde dat Paray-Le-Monial precies tussen de twee vormingshuizen, St. Jodard en Rimont, in kwam te liggen.