Broederschap
"Als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal."
Bidden
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Verdiepen
...om je te laten verrijken door de waarheid!
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Broederschap
"Als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal."
Bidden
...om je te laten verrijken door de waarheid!
Verdiepen
...om je te laten verrijken door de waarheid!
Weekschema gebedstijden en missen
6.15 uur Stil gebed 6.45 uur (zo)
7.00 uur Lauden 7.30 uur (zo)
9.00 uur H.Mis (wo & vr)
10.00 uur Hoogmis (zo)
12.00 uur H.Mis (zo)
17.30 uur Vespers
18.00 uur Aanbidding met
  biechtgelegenheid
19.00 uur H.Mis (ma t/m za)

Kloosterroeping? Kom en zie!

Kloosterroeping? Kom en zie!

Van 27 januari 2017 17:00
tot 29 januari 2017 16:00
Activiteit downloaden

Locatie: Willibrordushuis Oude Molstraat 35 , 2513 BA , Den Haag , NL

SUMMARY

Religious vocation? Come and See!

The vocation weekend offers you the opportunity to spend a weekend with the Brothers of St John. Through lectures, prayer and personal conversations the brothers and sisters of St John will help you ask the right questions to discover and discern a religious vocation.

This weekend is open to anyone who thinks about life in a monastery. The lectures are provided by apostolic sisters and brothers of St John. There will be enough time to ask questions and get into personal conversations about God's plan for your life!

It will be an English spoken weekend.


Kloosterroeping? Kom en zie!

Programma

Het roepingenweekend biedt je de mogelijkheid om een weekend mee te leven met de Broeders van Sint Jan. Door middel van inleidingen, gebed en persoonlijk gesprek zullen de sprekers je helpen de juiste vragen te stellen bij het ontdekken en onderscheiden van een religieuze roeping.
Het weekend staat open voor iedereen die nadenkt over het leven in een klooster. De inleidingen worden verzorgd door apostolische zusters en broeders van Sint Jan.
Er zal genoeg ruimte zijn om vragen te stellen en in persoonlijke gesprekken op het pad van Gods plan voor je leven te komen! 

De voertaal zal Engels zijn.

Sprekers

Br. Luc

Broeder Luc is de vicaris (regionaal overste) van de Broeders van Sint Jan voor Noord-Europa. Hij is half Frans, half Duits. Na zijn tijd als novicemeester in Simbock (Kameroen) was hij gedurende zes jaar prior in Marchegg (Oostenrijk) waar hij ook nu leeft.
Hij is de maker van de mooie (en grappige) filmpjes “A Minute with a monk”. Er zijn een aantal filmpjes die passen bij het roepingenweekend zoals deze over verschillen en overeenkomsten tussen “Society” en “Monastery.”

Zr. Sina-Marie en zr. Isaac
Zuster Sina-Marie en zuster Isaac van de Apostolische zusters van Sint Jan zullen vanuit Duitsland naar Den Haag komen. 

Zuster Sina-Marie

Zuster Sina-Marie (34 jaar) is afkomstig uit Duitsland (Stuttgart) en elf jaar geleden ingetreden bij de apostolische Zusters van Sint Jan. Op een leeftijd van 20 jaar is zij bekeerd maar studeerde vervolgens nog twee jaar journalistiek. Daarna volgde zij de roepstem van God en koos voor het godgewijde leven. Sinds haar intreden heeft zij in verschillende priorijen in Frankrijk gewoond. Sinds september 2016 is zuster Sina-Marie voor twee jaar verbonden aan de priorij in Velburg (Zuid-Duitsland) van de Zusters van Sint Jan.

Haar korte getuigenis: “De essentie van het religieuze leven is voor mij simpel: om helemaal van Jezus te zijn! Ons hele leven is erop gericht om dichter naar Jezus te komen, meer en meer intimiteit met Hem, de Enige die onze harten en levens volledig kan vervullen. Het is een geweldige en zeldzame luxe om zoveel tijd te hebben voor gebed, het lezen van de Bijbel, te studeren…. In deze wereld wordt gebedstijd als verloren tijd beschouwd en alleen efficiëntie heeft een waarde. En het is een mooie, en naar mijn mening, de belangrijkste missie om Jezus bij de mensen te brengen waarheen Hij is zendt; om de mensen naar de werkelijke Liefde, Waarheid en diepe Vreugde in Christus te brengen.”

Zuster Isaac

Zuster Isaac (36 jaar) is afkomstig uit Frankrijk en sinds 15 jaar is zij een apostolische zuster. Ze heeft als zuster drie jaar in de Filipijnen gewoond. Sinds september 2014 woont zij in de priorij in Velburg (Zuid-Duitsland) van de Zusters van Sint Jan. Ze is aldaar priorin van de gemeenschap.

Haar korte getuigenis: “Voordat ik intrad in het religieuze leven, voelde ik mij aangetrokken tot Jezus in de Eucharistie, maar in een druk bestaan bleef ik “dorstig.” Wat geweldig is in een religieuze gemeenschap is dat alles draait om de gebedstijden. Je probeert niet eerst tijd voor God te vinden (zoals vaak in de wereld) maar de aanbidding, de gebedstijden en de H.Mis zijn al gepland, en daarna moet je tijd zien te vinden voor al het andere:) ! Dat is een mooie en veeleisende ervaring…het helpt je om op God te vertrouwen en het tempert je verlangen om alles zelf te  willen regelen. Je vindt er toch de tijd niet voor! Het is een kleine herinnering dat Hij onze Redder is! “

Meer informatie over het apostolaat van de zusters kunt u lezen op hun website.

Voor wie?

Het weekend is voor jonge mannen en vrouwen (18-35 jaar) die een religieuze roeping overwegen.

 

 


2017-01-27 17:00:00
2017-01-29 16:00:00
U bevindt zich hier: Home Broeders van Sint Jan Activiteiten Kloosterroeping? Kom en zie!
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.