Broederschap
"Als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal."
Bidden
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Verdiepen
...om je te laten verrijken door de waarheid!
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Broederschap
"Als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal."
Bidden
...om je te laten verrijken door de waarheid!
Verdiepen
...om je te laten verrijken door de waarheid!
Weekschema gebedstijden en missen
6.15 uur Stil gebed 6.45 uur (zo)
7.00 uur Lauden 7.30 uur (zo)
9.00 uur H.Mis (wo & vr)
10.00 uur Hoogmis (zo)
12.00 uur H.Mis (zo)
17.30 uur Vespers
18.00 uur Aanbidding met
  biechtgelegenheid
19.00 uur H.Mis (ma t/m za)

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Flores - Indonesië
Een kleine ecologische boerderij
Onafhankelijkheid voor de franciscaanse kostscholen

Tentang op het eiland Flores behoort tot de kleine Soenda-eilanden in het eilandenrijk van Indonesië. Met 17408 eilanden is Indonesië het grootste eilandenrijk van de wereld. Op Flores wonen ongeveer 1,8 miljoen mensen.

Al sinds 1974 hebben de Franciscanen de leiding van de Junior High School Kemasyarakatan en het internaat St. Franciscus en St. Clara. De kinderen, waarvan de meesten afkomstig zijn uit eenvoudige boerengezinnen, komen uit de dorpen in de omgeving en wonen in het internaat om van daaruit hun schoolopleiding te kunnen volgen. Er zijn twee internaatsgebouwen, een voor jongens en een voor meisjes. De meisjes worden door de Franciscaanse zusters van het Heilig Hart verzorgd. In beide internaten wonen tot 80 kinderen en de vraag naar dit beperkte aantal plaatsen is groot. Want de ouders zijn heel dankbaar dat hun kinderen de instellingen van de Franciscaanse zusters en broeders kunnen bezoeken. Naast de zo belangrijke schoolopleiding verwerven ze ook belangrijke basiskennis op het gebied van ecologische landbouw, leren vaardigheden op gebied van muziek en handenarbeid en krijgen scholing in de uitspraak.

De gezinnen kunnen echter maar een kleine bijdrage leveren aan de kosten van onderhoud in het internaat, als ze daar al toe in staat zijn. Tegelijkertijd stijgen de kosten van levensonderhoud verder en vooral groenten, vlees en vis worden duurder. Op dit moment hebben de zusters en broeders dan de kosten te doen afnemen, om de gang van zaken in stand te houden met de weinige middelen die hun ter beschikking staan. Onder die voorwaarden is een volledige bezetting van de internaten met 80 kinderen echter onmogelijk.

De Franciscanen hebben daarom besloten dat ze meer onafhankelijk willen worden van de stijgende prijzen en een eigen ecologisch landbouwbedrijf dat zelfvoorzienend is willen opbouwen. Ze willen een stal met tien varkens en zes zeugen bouwen en een visvijver voor de teelt van meervallen en goerami’s (een platvis) om de kinderen aan genoeg eiwitten te helpen. Bovendien willen ze een tuin met mosterdplanten, bonen, kool, pompoenen, augurken, tomaten, aubergines en wortelen aanleggen.

Voor de bewerking zijn enkele eenvoudige gereedschappen al genoeg: een handtractor, een machine om het biologisch afval te versnipperen en sneller organische mest te verkrijgen, twee waterpompen en waterbuizen om de velden met bronwater te kunnen bevloeien.

De kinderen worden daarbij vanaf het begin betrokken bij het werk op de bioboerderij. Ze vergroten daarmee hun kennis over de groenteteelt, versterken hun teamgeest en ontwikkelen waardering voor zelf verbouwde producten.

Om dit belangrijke ecologische project, dat het eerste in zijn soort is te kunnen verwezenlijken zouden we de Franciscanen rond pater Yulius graag willen steunen met € 9000.

U kunt hieraan bijdragen door uw gift te deponeren in de offerkist achterin de kerk of overmaken op bankrekening nummer
IBAN: NL93 INGB 0003 7674 75
t.n.v. MISSIE & ONTWIKKELING, UTRECHT

Zaterdag 28 november 16.30 uur Voor alle overleden corona slachtoffers.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Corrie van Ede.
Voor de zielenrust van Dirk Cazander.
Zondag 29 november 8.15 uur Voor een zieke vriendin.
10.00 uur Uit dankbaarheid.
Uit dankbaarheid en om zegen voor Dorien de Brouwer.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Nan de Soeten, Jos van Poppel en Fernando de Soeten.
12.00 uur Uit dankbaarheid.
14.30 uur Voor de zielenrust van Petra Kraan en Annerie van Aken.
16.00 uur Voor de zielenrust van Bep de Kroon.
19.00 uur Voor de zielenrust van Fernando de Soeten.
Maandag 30 november 19.00 uur Voor een bijzondere intentie.
Dinsdag 1 december 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Lutterman en broeder Eloi.
Voor de zielenrust van de overleden familie Buhagiar.
Woensdag 2 december 9.00 uur Voor de zielenrust van broeder Karl-Thomas.
19.00 uur Uit dankbaarheid.
Donderdag 3 december 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Wil Duijvestijn en Sarah Mijhad.
Voor het behoud van het leven en voor de intenties van de leden van het gebedsleger.
Vrijdag 4 december 9.00 uur Voor een bijzondere intentie.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Els Sluis.
Zaterdag 5 december 16.30 uur Voor de zielenrust van de heer Raasveld.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Nina Mertens.
Zondag 6 december 8.15 uur Voor een zieke vriendin.
10.00 uur Voor een bijzondere intentie.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Nan de Soeten en Jos van Poppel.
12.00 uur Om beterschap voor mevrouw Bennik.
14.30 uur Voor de zielenrust van Petra Kraan en Annerie van Aken.
16.00 uur Voor de zielenrust van Reinier Frowijn.
- Omdat we met niet meer dan 30 mensen in de kerk mogen zitten worden er nu in de weekends een aantal extra H. Missen gevierd. Op zaterdag om 16.30 en 19.00 uur en op zondag om 08.15, 10.00, 12.00, 14.30, 16.00 en 19.00 uur. Iedereen heeft dus de mogelijkheid om naar de H. Mis te komen.
U moet zich nog steeds blijven inschrijven voor alle H. Missen. Juist nu er niet meer dan 30 mensen in de kerk mogen zitten. Als u geen internet heeft; via het secretariaat, bedankt voor de medewerking!!
- U wordt dringend verzocht om ook in de kerk een mondkapje te dragen; in ieder geval wanneer u in beweging bent. Als u zit of knielt mag u het mondkapje afzetten.
- De collecte voor de studentenparochie heeft het mooie bedrag van € 950,50 opgebracht. Namens de studenten onze hartelijke dank daarvoor.
- Aanstaande woensdag is er weer Lectio Divina in het Leerhuis om 20.00 uur. We lezen en overdenken het evangelie van de komende zondag. U kunt aansluiten; we zitten op gepaste afstand van elkaar.
- Aanstaande donderdag, 3 december, is er weer eucharistische aanbidding na de H. Mis van 19.00 uur, tot middernacht.
- Aanstaande vrijdag, 4 december is de 1ste van 3 avonden over het Mattheus evangelie. Deze avonden zullen ook op YouTube te volgen zijn.
- Aanstaand weekend zal er collecte zijn voor de versiering in de kerk met Kerstmis.
- Sinds 31 oktober, de laatste dag van de Mariamaand willen we dagelijks het rozenhoedje in onze parochie bidden, en wel iedere avond om 21.00 uur online, via facebook. We zoeken nog mensen die af en toe een keer ‘voorbidder’ willen zijn. Daarvoor kunt u zich even aanmelden bij het secretariaat. U kunt ook in de kerk meebidden.
- Achter in de kerk ligt de nieuwe Sitio, met als thema: “De vrouw in Gods heilsplan”. U kunt die meenemen.
- Ook achterin ligt een boekje voor de Advent, getiteld ‘De Heer komt’. Er staat voor elke dag een overweging in uit de jonge Kerk, om ons voor te bereiden op de komst van Jezus, onze Heer.
- Alleen na de Missen van 10.00 uur en 12.00 uur: Er is iedere zondag na de Mis van 10.00 uur, tot de Mis van 12.00 uur gelegenheid tot biechten, in de Gerarduskamer.
- Dit weekend begint weer de Adventsactie. Het doel dit jaar is het opzetten van een ecologische boerderij voor een kinderinternaat in Indonesië. U kunt hierover uitgebreide informatie vinden op blz. 21, in de nieuwe Sitio.
- Er is geen wekelijkse collecte. U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de parochie, deponeren in de offerkist achter in de kerk, de QR code gebruiken of gebruik maken van de pin-paal achter in de kerk.
 
vrijdag 09 oktober 2020 16:03

De schaduwen van een gesloten wereld (titel van hoofdstuk 1) verspreiden zich over de wereld, waardoor gewonde mensen langs de kant van de weg staan, buitengesloten en afgewezen. Deze schaduwen dompelen de mensheid onder in verwarring, eenzaamheid en leegte. We ontmoeten een vreemdeling op de weg (hoofdstuk 2); hij is gewond. Tegenover deze realiteit zijn twee houdingen mogelijk: zonder sympathie voorbijgaan of met hem stoppen. Onze keuze zal de aard van onze persoon of ons politiek, sociaal en religieus project bepalen.

God is universele liefde, en wanneer we deel uitmaken van deze liefde en haar delen met anderen, zijn we geroepen tot universele broederschap. Dat is openheid.

Er is geen 'anderen' of 'zij', er is alleen 'wij'.

Wij verlangen, bij God en in God, naar een open wereld (hoofdstuk 3) (zonder muren, zonder grenzen, zonder uitsluitingen en zonder vreemden), en daarvoor hebben en willen we een open hart (hoofdstuk 4). We beleven een sociale vriendschap, we zoeken een moreel goed, een sociale ethiek, omdat we weten dat we lid zijn van een universele broederschap. We zijn geroepen tot ontmoeting, tot solidariteit en tot dankbaarheid.

vrijdag 31 juli 2020 16:55

Zo lang de 1,5 mtr. afstand geldt, moet u zich wel blijven inschrijven voor deelname aan de H. Mis op zaterdagavond en zondagmorgen (klik hier), of, als u zelf geen internet heeft; via het secretariaat.

U wordt verzocht om u in de Gerardus Majella kerk te houden aan het protocol ter bescherming tegen het Coronavirus: klik hier voor het protocol.

Heel graag proberen om uiterlijk op zaterdagmiddag in te schrijven, want dan moeten de lijsten geprint worden. Bedankt voor de medewerking!!

woensdag 24 juni 2020 00:00

Beste gelovige, hier vindt u het protocol waar we ons in de Gerardus Majellakerk aan houden.

U dient het wel te kennen en in ieder geval een keer doorgelezen te hebben.

U kunt ook een geprinte versie in de kerk vinden die u kunt meenemen.

Wij wensen u een gezegende viering toe.

zaterdag 11 april 2020 17:29

Het coronavirus is in Afrika aangekomen en steeds meer landen melden besmettingen en doden. Het aantal is (nog) klein. Daarbij moet worden bedacht dat er in Afrika ongeveer 1 miljoen artsen en verplegend personeel te weinig zijn volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO. De Afrikaanse landen hebben ook veel te weinig medische apparatuur. Dus worden de meeste Afrikanen niet getest. En er zijn ook te weinig bedden. Zo heeft Zimbabwe maar 5 IC-bedden voor het hele land en Kenia heeft er 150 (voor een land van 50 miljoen mensen). Wat wel weer een voordeel is: veel Afrikaanse landen zijn gewend aan epidemieën en bijzondere ziektes en ze weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Denk aan de ebola-epidemie in Congo maar ook in West-Afrika (Guinee, Sierra Leone en Liberia). En ook andere ziektes die bij ons in Europa onbekend zijn zoals de cholera en de  pokken komen in Afrika nog voor. Niettemin: als wij niet helpen, staat dat continent een grote ramp te wachten. 

Bij de Broeders van St. Jan in Togo

Het coronavirus heeft in Togo officieel (nog maar) 65 mensen besmet en 3 gedood op een bevolking van zo’n 7 miljoen.

Pagina 1 van 4
U bevindt zich hier: Home Broeders van Sint Jan GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.