Broederschap
"Als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal."
Bidden
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Verdiepen
...om je te laten verrijken door de waarheid!
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Broederschap
"Als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal."
Bidden
...om je te laten verrijken door de waarheid!
Verdiepen
...om je te laten verrijken door de waarheid!
Weekschema gebedstijden en missen
6.15 uur Stil gebed 6.45 uur (zo)
7.00 uur Lauden 7.30 uur (zo)
9.00 uur H.Mis (wo & vr)
10.00 uur Hoogmis (zo)
12.00 uur H.Mis (zo)
17.30 uur Vespers
18.00 uur Aanbidding met
  biechtgelegenheid
19.00 uur H.Mis (ma t/m za)

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Zaterdag 13 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Marie Erlings.
Voor de zielenrust van Gerarda Maria Tonen-Senne en Nico Veltman.
Zondag 14 augustus 10.00 uur Voor de zielenrust van Gerarda Maria Tonen-Senne, Nico Veltman, Joop Coenraats en Wim Dijkshoorn.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Gerarda Maria Tonen-Senne en Nico Veltman.
  16.00 uur Engelse Mis
Maandag 15 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Om bijstand van God en Maria voor een ernstig zieke zwager en voor zijn vrouw, om kracht om haar man te kunnen blijven steunen op de weg die hij nu gaat.
Uit dankbaarheid en om zegen voor de leden van de Schola Cantorum.
Uit dankbaarheid en om zegen voor Joke van Ede en pastor Henk van Doorn.
Voor de levende en overleden families Redegeld en Lathouwers.
Voor de zielenrust van Lammert Kiestra en Evert Kok.
Dinsdag 16 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Voor de levende en overleden familie Streng.
Voor de zielenrust van Bora van Vliet.
Woensdag 17 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Om sterkte en genezing voor Bep Hinfelaar.
Voor de zielenrust van Jan Hinfelaar.
Donderdag 18 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Voor de zielenrust van Bennie Eekelder.
Vrijdag 19 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Voor de levende en overleden familie Streng.
Zaterdag 20 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor pastor Swijnenberg.
Voor de zielenrust van Annie Wammes.
Zondag 21 augustus 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Ingrid Kersten.
Voor de zielenrust van Bep de Kroon.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Gabrielle Martinez..
  16.00 uur Engelse Mis
vrijdag 12 augustus 2022 00:00
- Deze zondag en komende zondag 21 augustus zal er geen Tridentijnse H. Mis zijn.
- Achter in de kerk vindt u de uitnodiging en de inschrijving voor de parochie BBQ op 27 augustus. Graag weer inleveren in de brievenbus van het secretariaat.
- Verzoek aan de vrijwilligers: graag zo spoedig mogelijk aanmelden voor de vrijwilligers-dag, in verband met de verschillende reserveringen!
- Ook achter in de kerk en in de folderrekken aan de muur achterin, ligt de folder voor de dagbedevaart op 8 oktober van de parochie naar Kevelaer. In de folder staat een uiterste aanmelddatum van 30 september, dat moet echter 9 september zijn om te weten of de bedevaart door kan gaan.
- Komende maandag 15 augustus, op het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, zal het de laatste keer zijn dat onze Schola Cantorum zal zingen. Het officiële afscheid zal op een later moment plaatsvinden.
- Komend weekend zal er een deurcollecte zijn voor de Missie-verkeersmiddelen-actie. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de auto van de broeders in Guinee-Conakry.
- U kunt uw bijdrage overmaken via de QR code, of via de pinpaal.
Onze hartelijke dank hiervoor.
 
Zaterdag 6 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Voor de zielenrust van Gerarda Maria Tonen-Senne en Nico Veltman.
Zondag 7 augustus 10.00 uur Om de genade dat mijn kinderen het geloof terugvinden.
Voor de zielenrust van Gerarda Maria Tonen-Senne, Nico Veltman, Jos van Poppel en Gert Goes.
  12.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Edith Veldkamp en Jelmer Zondergeld.
Voor de zielenrust van Gerarda Maria Tonen-Senne en Nico Veltman.
  16.00 uur Engelse Mis
Maandag 8 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Voor de bekering van Rusland.
Uit dankbaarheid en om zegen voor Edith Veldkamp en Jelmer Zondergeld.
Voor het slagen van een operatie.
Dinsdag 9 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Voor de bekering van Diana en Bert.
Woensdag 10 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Om sterkte en genezing voor Bep Hinfelaar.
Uit dankbaarheid en om zegen voor Jan-Willem van Ittersum.
Uit dankbaarheid en om zegen voor een jong gezin.
Donderdag 11 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Voor het slagen van een operatie.
Voor de zielenrust van Carmen Farrugia.
Vrijdag 12 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Uit dankbaarheid bij de verjaardag van Rex en om zegen voor hun gezin.
Uit dankbaarheid en om zegen bij een 55-jarig huwelijk.
Voor de levende en overleden familie Verwer.
Zaterdag 13 augustus 7.30 uur Geen H. Mis
  19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Marie Erlings.
Voor de zielenrust van Gerarda Maria Tonen-Senne en Nico Veltman.
Zondag 14 augustus 10.00 uur Voor de zielenrust van Gerarda Maria Tonen-Senne en Nico Veltman.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Gerarda Maria Tonen-Senne en Nico Veltman.
  16.00 uur Engelse Mis
zaterdag 06 augustus 2022 00:00
- Achter in de kerk vindt u de uitnodiging en de inschrijving voor de parochie BBQ op 27 augustus.
Graag weer inleveren in de brievenbus van het secretariaat.
- Met ingang van dit weekend zal er weer op zondag om 14.30 uur een Tridentijnse Mis worden gevierd in onze kerk.
- Maandag 15 augustus, op het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, zal het de laatste keer zijn dat onze Schola Cantorum zal zingen. Het officiële afscheid zal op een later moment plaatsvinden.
- Verzoek aan de vrijwilligers: graag zo spoedig mogelijk aanmelden voor de vrijwilligersdag, in verband met de verschillende reserveringen!
- U kunt uw bijdrage overmaken via de QR code, of via de pinpaal.
Onze hartelijke dank hiervoor.
 
donderdag 26 mei 2022 00:00

De vastenactie heeft opgebracht € 7.010,00
Heel hartelijk dank van broeder Patrick uit Salvador de Bahia, Brazilië.

In de Sitio hebben we geschreven over de toestand waarin 30.000 inwoners opgepakt leven in een situatie, waarin alles is toegestaan. Zij komen naar de kapel om daar hun heil te zoeken, maatschappelijke hulp, voedselhulp en geestelijke hulp en daar worden de mensen opgevangen, die slachtoffer zijn van geweld dat alle vormen aanneemt. Deze kapel is een plaats van Hoop en Leven als alles lijkt weg te vallen uit angst voor de dood. Zij is de ster die schijnt in een sombere en duistere hemel. Daarvandaan komt haar naam: Onze Lieve Vrouw van de Hoop.

Heel veel dank voor uw hulp bij het in stand houden van de plaats van die Bron en hulp is voor de mensen, die in deze buurt wonen..

De restauratie van de kapel wordt mede mogelijk gemaakt door een Braziliaans echtpaar waarvan de vrouw architect is en de man elektricien en als vrijwilligers helpen bij deze restauratie. Ook alle leden van de gemeenschap, die naar de kerk komen helpen vrijwillig. Daardoor wordt maar heel weinig wat er gedaan moet worden betaald.
Helaas kunnen wij geen foto’s maken omdat de bazen in de drugshandel zich bedreigd voelen als deze in de publiciteit zouden komen.

We kregen een lijstje van wat er nodig is en we zijn heel blij dat we met onze parochie zo ver zijn gekomen.
Dus nogmaals heel hartelijk dank aan allen en God zegene u.

maandag 28 februari 2022 00:00

Restauratie van de kapel ONZE LIEVE VROUW VAN DE HOOP te Salvador de Bahia

Deze kapel ligt in een heel arme buurt bekend met veel drugshandel.
Het is een plaats, waar de mensen , mannen, vrouwen en kinderen even binnenlopen voor een moment van stilte en gebed of die alleen maar een kruisteken maken bij het langslopen voor Hoop en Vrede. In deze buurt wonen 30.000 mensen opeen gepakt en alles is er toegestaan.
In de kapel wordt er op een eenvoudige wijze de Liefde van God naar voren gebracht en de liefde voor onze naasten. Er wordt maatschappelijke hulp gegeven en voedselhulp en met medelijden geluisterd naar slachtoffers van geweld.
Deze kapel was nodig aan restauratie toe om de mensen te kunnen ontvangen. Men is er al aan begonnen, zodat het dak en de dakgoten klaar zijn. Om verder te gaan zijn nu geen middelen meer.
Er moet nog het nodige aan gedaan worden om het echt een plek te laten zijn waar de mensen hun toevlucht en rust voor even kunnen vinden. Een plaats van Hoop en Leven als alles lijkt weg te vallen uit angst voor de dood. Maria, Onze Lieve Vrouw van de Hoop is de Ster die schittert aan de hemel voor deze mensen, levend in een onzekere gewelddadige wereld.

Broeder Patrick heeft een lijst gemaakt van wat er nog echt nodig is, in volgorde van prioriteit:

 1. Schilderwerk binnen en buiten met kwasten en de inzet van een vakman = 5116,69 $
 2. Electiciteitsdraad, lampen, fittingen, schakelaars en de installatie ervan = 14861,96 $
 3. 6 ventilatoren aan de muren voor als het erg warm is = 1574,16 $
 4. Een nieuwe sacristie met inrichting = 4545,56 $
 5. Klein metselwerk aan de buitenkant van de kapel = 4500,58 $
 6. Een trap en poort om de kapel te verbinden met de casa Maria Magdalena = 4750 $
 7. Deur naar het koor = 1000 $
 8. Goten aan de achterzijde en de voorgevel = 2300 $
 9. Schilderen van de grote hoofddeuren = 3700 $
 10. arbeidsloon = 5450 $
 11. Twee beelden van Onze Lieve Vrouw van de Hoop die hier vervaardigd worden 4750 $

In totaal in Braziliaanse Réais: 52.549,22 $ in Euros in totaal € 8490,57

Het zou heel fijn zijn als we met onze parochie een heel eind komen om hun te helpen.
Bij voorbaat heel hartelijk dank.
U kunt uw giften storten op de rekening van Missie en Ontwikkeling. NL 93 INGB 0003767475 o.v.v. Vastenactie 2022.

 
(Nederlandse vertaling van e-mail)

Dank voor uw keuze voor ons project van de restauratie van de kapel van Nossa Senhora de Esperança.

De kapel Nossa Senhora da Esperança ligt in een buurt die materieel heel arm is en in zekere zin ook geestelijk door de overheersing van de handel in drugs en andere verdovende middelen die het leven verwoesten en alles wat met een dergelijk leven gepaard gaat. Dat maakt van de buurt een gevaarlijke plaats waar bendes tegen elkaar vechten en met de politie. De 30.000 mensen die er wonen leven dan ook voortdurend onder spanning. Deze buurt wordt zoals veel andere in Brazilië een ‘favela’ genoemd. Filmliefhebbers kunnen om een idee te krijgen van hoe dat is de film “La Cité de Dieu et la cité des hommes” kijken en er zijn er nog meer (maar er is veel gewelddadigheid in voor gevoelige zielen). De officiële naam van de buurt is “Pela porco”wat betekent “Voor de varkens”. Wij, de broeders hebben de buurt dan ook herdoopt met de naam “Alto da Esperança”, dat wil zeggen “Toppunt van Hoop”.

Maar los van die handel wonen er christenen die in het dagelijkse leven proberen te getuigen van het leven van Jezus en van het leven in Christus. Dat is de vonk van liefde die wij broeders hopen te onderhouden door te proberen getuigen te zijn van de Goedheid van God in de eenvoud van alledag. Indertijd is de kapel gesticht (meer dan 20 jaar geleden) met de gedachte dat die ook zou kunnen dienen als een ruimte voor activiteiten als catechese en onderwijs en daardoor is zij in deze soort een van de grootste.

De christelijke gemeenschap die komt deelnemen aan de eredienst in de kapel van Nostra Senhora da Esperança werkt als een kleine parochie. Juist door dat bijzondere kenmerk dat ze behoren tot de favela maakt dat ze niet veel deelnemen aan het parochiecentrum dat zich in een belendende buurt bevindt op 10 minuten lopen. Deze bijzondere regeling geeft hun een zekere autonomie waarin ze geholpen worden door de gemeenschap van de broeders die ik vertegenwoordig (maar alle broeders nemen er aan deel voor het opdragen van de HH. Missen). Ik ga er bijna iedere avond heen om hen te bezoeken en eenvoudig te luisteren naar de verhalen van de mensen.

Uit noodzaak en welbewust combineren wij ons evangelisatiewerk met sociaal werk. Dat maakt dat onze activiteiten niet alleen de katholieke christenen raken die er aan deelnemen maar alle mensen die daar wonen… We krijgen in ons klooster voedingsmiddelen en kleding en die delen we uit. We helpen alleenstaande jonge moeders om hun kind op te vangen dat natuurlijk niet altijd welkom is… en nog veel andere dingen… maar alle zorg wordt goed overdacht om te vermijden dat men in een bijstandsmentaliteit en een toestand van onverantwoordelijkheid belandt.

Het lijkt me dat de restauratie van de kapel het wat onooglijke aanzien ervan zal veranderen. We hebben een Braziliaans echtpaar waarvan de vrouw architect is en de man elektricien die ons als vrijwilligers helpen met deze restauratie. Ook alle leden van de gemeenschap die naar de kerk komen helpen vrijwillig. Daardoor wordt maar heel weinig van wat we doen betaald. Soms hebben we een beroepskracht om ons te begeleiden maar we steken allemaal de handen uit de mouwen.

En dan de foto’s. Het is ons hier verboden om foto’s te maken, zowel door ons geweten en door onze wil om hier door te kunnen gaan. De bazen in de drugshandel willen het niet! Om de eenvoudige reden dat ze niet de aandacht willen trekken. En vooral om dat bepaalde personen hen bedreigen met het publiceren van foto’s waardoor hun leven gevaar zou kunnen lopen… Een jaar geleden heeft iemand foto’s genomen tijdens de Mis, wat grote zorgen heeft opgeleverd en ze zijn ons zelfs komen dreigen de kapel te sluiten. Ik zal proberen aan foto’s te komen via de bewoners van de buurt en zal u die sturen om de situatie van de kapel aanschouwelijker te maken.

Veel dank!

P. Patrick

In gebed en vreugde!
Ik blijf beschikbaar voor meer vragen
God zegene U.

Pagina 1 van 4
U bevindt zich hier: Home Broeders van Sint Jan GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.