Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zo 8.15 uur 10.00 uur 12.00 uur
  14.30 uur (Engels) 16.00 uur
(indien alles volgeboekt 19.00 uur)
Ma     19.00 uur
Di     19.00 uur
Wo   9.00 uur 19.00 uur
Do     19.00 uur
Vr   9.00 uur 19.00 uur
Za (vooravond) 19.00 uur

Kerkbalans

Gerardus Majella Parochie heeft uw steun echt hard nodig

Als u het met ons eens bent dat het belangrijk is om het werk in onze parochie te steunen, doe dan mee met de actie kerkbalans. Maak uw bijdrage direct over. Ik heb een betaalverzoek gemaakt voor kerkbijdrage. Je kunt het bedrag aanpassen en met elke bank in Nederland betalen. Dank je wel!

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=vWaf8KA6gOQP5aDJitIVdJe268EFbxNx
Of gebruik het inschrijfformulier dat is bijgevoegd aan de folder, die u pas geleden heeft ontvangen.

In 2019 is er gemiddeld iets meer dan 320 euro gegeven. Dit kan een mooi richtbedrag zijn. U kunt ook uitgaan van 1% van uw bruto inkomen. Dat lijkt niet overdreven voor het belang dat wij mogen hechten aan het hebben van een parochie. Hierbij geldt uiteraard de gelijkenis uit de Bijbel van de arme weduwe: het gaat niet om de hoogte van het bedrag maar om de intentie waarmee het wordt gegeven. Als u dit richtbedrag te groot vindt kunt u ook bijvoorbeeld een bijdrage geven van € 5,00 per maand.

Uw bijdrage aan de kerkbalans en andere schenkingen die u doet aan de parochie gelden voor de belastingdienst mogelijk als gift die aftrekbaar is van de belastingen. Op de website staan de mogelijkheden, (https://gerardusmajella.nl/nl/gm-organisatie/financien/schenkingen.html).

Waarom zijn de belastingen en schenkingen belangrijk voor u?
Wist u dat als u bijvoorbeeld 40% belasting betaalt en u schenkt ons € 500,- (en u voldoet aan de voorwaarden zoals hiervoor beschreven) krijgt u € 200,- terug van de belastingen. Dus eigenlijk “kost” het u maar € 300,-. Wanneer u dit weet kunt u natuurlijk leuke dingen doen voor dat geld dat u terug krijgt, of de parochie nog iets extra's schenken.

Bankrekening: NL27 INGB 0000 265 993, tnv Gerardus Majella Parochie, onder vermelding van Kerkbalans

Wij willen als parochie graag altijd klaar staan voor een ieder die ons nodig heeft. Met “wij” bedoel ik niet alleen de pastoor en zijn medebroeders, of het bestuur of de pastoraatsgroep, maar wij als parochiegemeenschap. Dat wil zeggen alle vrijwilligers en parochianen die zich inzetten voor de parochie.

De inzet van ieder is niet in geld uit te drukken en grote reden voor dankbaarheid. Er blijven echter kosten over die gewoon wel betaald moeten worden.

Onze uitgaven kunnen in 4 grote brokken worden uitgesplitst.

1. De kosten voor het onderhoud en de energie van de kerk. (24%) Hoewel wij enorm veel zelf doen met behulp van vrijwilligers, zijn er ook zaken die wij niet zelf kunnen. Dit kost alleen al een kleine € 60.000,- of te wel ruim € 1.150,- per week.
 
2. De bijdrage aan de broeders en dirigenten en organisten (37%), zeg maar het salaris. Er zijn momenteel 6 broeders die zich inzetten voor de parochie. Wij betalen ze echter lang niet allemaal. Omgerekend betalen wij in totaal ongeveer 2 modale salarissen.
 
3. De kosten die nodig zijn voor de eredienst en voor ons pastorale werk. (18%)
 
4. De bijdragen aan het bisdom en andere goede doelen aan wie wij iets schenken, zoals de bouw van een kerk in Tanzania (21%)
  BEGROTING BEGROTING RESULTAAT
  2020 2019 2018
LASTEN €. €. €.
 
Kosten onroerend goed 57.151 55.060 57.415
Persoonskosten in loondienst 21.156 18.565 19.663
Persoonskosten niet in loondienst 66.500 70.539 65.806
Kosten eredienst 19.800 21.350 19.930
Kosten pastoraat 8.100 6.600 6.272
Verplichte en vrijwillige bijdragen 48.250 48.769 41.538
Beheerskosten 13.475 14.375 13.306
Incidentele lasten - - -
Totaal lasten 234.432 235.258 223.930
U bevindt zich hier: Home Organisatie Financiën Kerkbalans
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM