Broederschap
"Als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal."
Bidden
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Verdiepen
...om je te laten verrijken door de waarheid!
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Broederschap
"Als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal."
Bidden
...om je te laten verrijken door de waarheid!
Verdiepen
...om je te laten verrijken door de waarheid!
Weekschema gebedstijden en missen
6.15 uur Stil gebed 6.45 uur (zo)
7.00 uur Lauden 7.30 uur (zo)
9.00 uur H.Mis (wo & vr)
10.00 uur Hoogmis (zo)
12.00 uur H.Mis (zo)
17.30 uur Vespers
18.00 uur Aanbidding met
  biechtgelegenheid
19.00 uur H.Mis (ma t/m za)
Zaterdag 25 september 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Fabian Pouw.
Zondag 26 september 10.00 uur Voor de zielenrust van Jos van Poppel, Nan de Soeten en Jacques Tomeij.
12.00 uur Voor de zielen in het vagevuur.
14.30 uur Voor de zielenrust van Philip Houtman.
Maandag 27 september 19.00 uur Voor de zielenrust van Rinus Mulder.
Dinsdag 28 september 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor de heer Rijnbergen.
Voor de zielenrust van Bennie Eekelder.
Woensdag 29 september 9.00 uur Voor de zielenrust van Rinze IJtsma.
19.00 uur Voor de zielenrust van Kees van Geffen.
Donderdag 30 september 19.00 uur Voor de zielenrust van Greet de Wit.
Vrijdag 2 oktober 9.00 uur Voor de levende en overleden familie Verwer.
Voor Manon en haar gezin.
Om sterkte voor een zieke vriend.
Voor een overleden vriendin.
19.00 uur Voor de zielenrust van Jeroen Honders.
Zaterdag 2 oktober 19.00 uur Voor de zielenrust van Gerda Camp en Frank van der Weel.
Zondag 3 oktober 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Bien Fronik-Close en de heer Lutterman.
Voor de zielenrust van Jos van Poppel, Nan de Soeten, Gert Goes en Mèryam en Theo Rozendal.
12.00 uur Voor de zielenrust van zuster Christine.
14.30 uur Voor de zielenrust van Philip Houtman.
- Na de H. Mis op zondag van 10.00 en 12.00 uur is er koffiedrinken.
- Zondagmiddag, 26 september, is weer de cursus ‘Katholiek’. Dit keer om 14.30 uur, in de priorij.
- Maandag 27 september is er weer een prolife-vigilie in Utrecht. Het begint om 9.00u aan de St. Rafaëlkerk , Lichtenberchdreef 4, met een H. Mis. Er liggen flyertjes achter in de kerk.
- Aanstaande vrijdag 1 oktober is er weer een geestelijke lezing, om 20.00 uur, in het Leerhuis. Het thema is: ‘H. Johannes: zoon, broer, vader’
- Volgende week zondag, 3 oktober vieren we het familiefeest van St. Jan. Iedereen die zich betrokken voelt bij de familie van St. Jan kan zich inschrijven, gezin of alleenstaande. De inschrijvingslijst is geopend. Het programma vindt u op de website van de parochie.
- Op deze dag is het ook mogelijk om mee te zingen in het projectkoor. Meer informatie op de website en achterin de kerk ligt een flyertje.
- Dat weekend zal er ook een deur-collecte zijn voor de bloemen voor het Gerardusfeest. Aanbevolen!
- 3 oktober is ook de eerste zondag van de maand oktober, dus dan is er om 17.00 uur weer het Maria-lof.
- Op 5 oktober gaat de Alpha cursus weer van start. Kijk voor meer informatie op de website van de Gerardus Majella..
- We hoeven ons niet meer in te schrijven voor de H. Missen. Ook de 1,5 meter afstand is vervallen, behalve in het voorste gedeelte links. Laat u dat gedeelte alstublieft voor degenen die toch nog graag die 1,5 meter willen bewaren. Bij het Communie-uitreiken zal het pincet niet meer worden gebruikt, wel het hoestscherm. Blijf wel rekening houden met elkaar!
- De parochie zoekt nog vrijwilligers voor de bemensing van het Papiercafé Gerardus Majella. Dat gaat op 4 oktober van start in het Leerhuis. Elke week op maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur gaan vrijwilligers mensen helpen met papieren/formulieren/documenten/mails die ze niet begrijpen.
Wie een beetje tijd over heeft voor dit goede doel kan bellen of mailen met diaken Jouke Schat (068 3939 740 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).
- U kunt de mededelingen meenemen achter uit de kerk. Neemt u eens even de tijd om op de borden in het portaal te kijken wat er allemaal voor activiteiten zijn!
- Wilt u uw bijdrage voor deze viering overmaken naar de bankrekening van de parochie, deponeren in de offerkist achter in de kerk, de QR code gebruiken, of gebruik maken van de pin-paal achter in de kerk. Hartelijk dank daarvoor.
zaterdag 15 mei 2021 00:00

De Vastenactie was dit jaar voor de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Armenië voor hun steun aan de ontheemde gezinnen door de oorlog in Nagorno Karabach.

In onderstaande brief bedankt de algemene overste, zuster Arousiag, ons hartelijk voor onze gift en medeleven.

Click here for the original letter (english) of sister Arousaig.

 

Klooster van Onze Lieve Vrouw van Armenië

3 mei 2021  

Beste parochianen van St. Gerardus Majella,

Met grote dankbaarheid en hartelijke waardering willen we u graag danken voor uw liefdevolle zorg en edelmoedige giften voor de verwerkelijking van ons voedseldistributie project voor vluchtelingen uit Nagorno-Karabagh, voor de gezinnen van overleden en ernstig gewonde soldaten en behoeftige gezinnen door de Covid-19 epidemie. U hebt ons in staat gesteld om niet alleen de lichamelijke honger van honderden volwassenen en kinderen te stillen, maar ook om hen bij te staan in hun lijden, terwijl ze weten dat vele honderden kilometers van hen verwijderd mensen aan hen denken, hun pijn en hun strijd delen en bereid zijn om in hun noden te voorzien.

Ik ben er zeker van dat velen van u echte offers hebben gebracht om bij te dragen, sommigen van u hebben alles gegeven wat u had, naar het voorbeeld van de weduwe uit het Evangelie, Marcus 12, 41-44. We vragen de Heer om het u duizendvoudig te vergelden en u gezondheid en voorspoed te verlenen zodat u de armen en behoeftigen kunt blijven bijstaan.

Zoals u goed weet is onze wereld in beroering door de pandemie en in veel landen dwingen oorlogen de mensen hun thuisland te verlaten, waardoor ze worden blootgesteld aan tragische sterfgevallen en/of een onmenselijk leven in vluchtelingenkampen.

Het leven in Armenië is ondraaglijk geworden door de nederlaag in de oorlog om Nagorno-Karabagh, terwijl de verschillende politieke groepen elkaar bestrijden en de gewone mensen vechten om te overleven. Onze zusters in Armenië zijn overspoeld met werk in de uitvoering van humanitaire projecten en de zorg voor kinderen die wees geworden zijn, voor eenzame ouderen en vluchtelingen die het niet meer zien zitten. We danken God voor mensen zoals u die ons helpen in onze moeilijke maar God welgevallige activiteiten om stoffelijke en geestelijke hulp te geven aan hen die niets hebben.

Dank u nogmaals en moge de Heer u zegenen en u in zijn liefdevolle en vaderlijke bescherming houden.

Met hartelijke groet.

Zuster Arousiag Sajonian
Overste van de Armeense Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis.

zaterdag 27 februari 2021 00:00

Steun aan ontheemde gezinnen - oorlog Nagorno Karabagh

Zuster Arousiag is de algemene overste van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Armenië. U zult haar naam misschien herkennen van eerdere acties, (indertijd ook zeer aangemoedigd door onze broeder Eloi) voor haar werk in een van de armste landen van de wereld, Armenië, dat onvoorstelbare beproevingen heeft moeten lijden door Turkse en Russische invasies en overheersing. Nu willen we haar hulpactie voor de gevluchte gezinnen uit de streek Artsakh (Nagorno Karabagh) ondersteunen.

Zuster Arousiag heeft nu 30 jaar van haar leven besteed aan de opbouw, ontwikkeling en het bestuur van een weeshuis, het organiseren van zomerkampen voor wezen, waarbij Br. Athanase, een Armeense broeder van Sint Jan en broeder Eloi hielpen bij het onderwijs in liefde en gebed voor deze kinderen, die bijna alleen geweld en beproevingen in hun jonge leven hebben gekend.

Onlangs is het Armeense volk getroffen door een nieuwe ramp. Het gebied van Artsakh of Nagorno Karabagh werd in september 2020 door het Azerbeidjaanse leger ingenomen met hulp van het Turkse leger. Deze streek die voor 99,7% wordt bewoond door Armeniërs, ligt binnen de grenzen van Azerbeidzjan sinds de Sovjet tijd. Het huidige overblijvende gebied van Armenië is een klein overblijfsel van wat het eens was. Tussen 27 september en 10 november ondersteunden de Turken het Azerbeidjaanse leger bij de aanval en vielen Artsakh binnen en meer dan 95% van de bevolking vluchtte naar Armenië. In deze bergachtige streek is de winter streng en de gezinnen moesten dringend onder dak gebracht worden. Zuster Arousiag nam 200 vluchtelingen op in de weeshuizen in Gyumri en Tsargadsor en zorgde voor voedsel, kleding en medische verzorging voor deze doodsbange vrouwen en kinderen. Alle mannen in de streek waren gemobiliseerd om Artsakh te verdedigen en velen van hen kwamen in de gevechten om, wat de ellende voor hun gezin nog erger maakte. Sinds het internationaal bedongen staakt het vuren in november 2020, zijn zuster Arousiag met haar communiteit en vrijwilligers doorgegaan deze gezinnen op te vangen, waarvan vele nu de echtgenoot, vader, broer of zoon missen. Onder bescherming van een Russische vredesmacht hebben de meesten kunnen terugkeren naar hun huis in Artsakh, maar voor veel gezinnen is dat onmogelijk, omdat hun huizen zijn verwoest en hun familie en gezin te zeer is getroffen door de dood om zichzelf te kunnen onderhouden.

Zuster Arousiag en haar communiteit zorgen nu voor de vluchtelingen die onmogelijk terug naar huis kunnen, voor weduwen en hun kinderen die nu zonder huis of inkomen zijn in een land waar overheidssteun uiterst onbetrouwbaar is, als die al bestaat. De behoeften zijn eenvoudig: voedsel, kleding, onderdak, medische verzorging. Wat u aan deze zaak geeft gaat rechtstreeks naar de basis, naar de mensen in nood. Zuster Arousiag en haar communiteit hebben zelf minimale overhead kosten. Zijzelf, haar medezusters en haar vrijwilligers besteden al hun geld en inspanning aan hen die het 't meest nodig hebben. Zuster Arousiag had toezeggingen voor dit dringende en overwachte project tot februari 2021, maar er is geen geld meer voor de maanden maart tot mei.

Zou u willen helpen? Bankrekening Missie en Ontwikkeling: NL93 INGB 0003 7674 75.

maandag 18 januari 2021 17:39

Flores - Indonesië
Een kleine ecologische boerderij
Onafhankelijkheid voor de franciscaanse kostscholen

Tentang op het eiland Flores behoort tot de kleine Soenda-eilanden in het eilandenrijk van Indonesië. Met 17408 eilanden is Indonesië het grootste eilandenrijk van de wereld. Op Flores wonen ongeveer 1,8 miljoen mensen.

Al sinds 1974 hebben de Franciscanen de leiding van de Junior High School Kemasyarakatan en het internaat St. Franciscus en St. Clara. De kinderen, waarvan de meesten afkomstig zijn uit eenvoudige boerengezinnen, komen uit de dorpen in de omgeving en wonen in het internaat om van daaruit hun schoolopleiding te kunnen volgen. Er zijn twee internaatsgebouwen, een voor jongens en een voor meisjes. De meisjes worden door de Franciscaanse zusters van het Heilig Hart verzorgd. In beide internaten wonen tot 80 kinderen en de vraag naar dit beperkte aantal plaatsen is groot. Want de ouders zijn heel dankbaar dat hun kinderen de instellingen van de Franciscaanse zusters en broeders kunnen bezoeken. Naast de zo belangrijke schoolopleiding verwerven ze ook belangrijke basiskennis op het gebied van ecologische landbouw, leren vaardigheden op gebied van muziek en handenarbeid en krijgen scholing in de uitspraak.

De gezinnen kunnen echter maar een kleine bijdrage leveren aan de kosten van onderhoud in het internaat, als ze daar al toe in staat zijn. Tegelijkertijd stijgen de kosten van levensonderhoud verder en vooral groenten, vlees en vis worden duurder. Op dit moment hebben de zusters en broeders dan de kosten te doen afnemen, om de gang van zaken in stand te houden met de weinige middelen die hun ter beschikking staan. Onder die voorwaarden is een volledige bezetting van de internaten met 80 kinderen echter onmogelijk.

De Franciscanen hebben daarom besloten dat ze meer onafhankelijk willen worden van de stijgende prijzen en een eigen ecologisch landbouwbedrijf dat zelfvoorzienend is willen opbouwen. Ze willen een stal met tien varkens en zes zeugen bouwen en een visvijver voor de teelt van meervallen en goerami’s (een platvis) om de kinderen aan genoeg eiwitten te helpen. Bovendien willen ze een tuin met mosterdplanten, bonen, kool, pompoenen, augurken, tomaten, aubergines en wortelen aanleggen.

Voor de bewerking zijn enkele eenvoudige gereedschappen al genoeg: een handtractor, een machine om het biologisch afval te versnipperen en sneller organische mest te verkrijgen, twee waterpompen en waterbuizen om de velden met bronwater te kunnen bevloeien.

De kinderen worden daarbij vanaf het begin betrokken bij het werk op de bioboerderij. Ze vergroten daarmee hun kennis over de groenteteelt, versterken hun teamgeest en ontwikkelen waardering voor zelf verbouwde producten.

Om dit belangrijke ecologische project, dat het eerste in zijn soort is te kunnen verwezenlijken zouden we de Franciscanen rond pater Yulius graag willen steunen met € 9000.

U kunt hieraan bijdragen door uw gift te deponeren in de offerkist achterin de kerk of overmaken op bankrekening nummer
IBAN: NL93 INGB 0003 7674 75
t.n.v. MISSIE & ONTWIKKELING, UTRECHT

vrijdag 09 oktober 2020 16:03

De schaduwen van een gesloten wereld (titel van hoofdstuk 1) verspreiden zich over de wereld, waardoor gewonde mensen langs de kant van de weg staan, buitengesloten en afgewezen. Deze schaduwen dompelen de mensheid onder in verwarring, eenzaamheid en leegte. We ontmoeten een vreemdeling op de weg (hoofdstuk 2); hij is gewond. Tegenover deze realiteit zijn twee houdingen mogelijk: zonder sympathie voorbijgaan of met hem stoppen. Onze keuze zal de aard van onze persoon of ons politiek, sociaal en religieus project bepalen.

God is universele liefde, en wanneer we deel uitmaken van deze liefde en haar delen met anderen, zijn we geroepen tot universele broederschap. Dat is openheid.

Er is geen 'anderen' of 'zij', er is alleen 'wij'.

Wij verlangen, bij God en in God, naar een open wereld (hoofdstuk 3) (zonder muren, zonder grenzen, zonder uitsluitingen en zonder vreemden), en daarvoor hebben en willen we een open hart (hoofdstuk 4). We beleven een sociale vriendschap, we zoeken een moreel goed, een sociale ethiek, omdat we weten dat we lid zijn van een universele broederschap. We zijn geroepen tot ontmoeting, tot solidariteit en tot dankbaarheid.

Pagina 1 van 4
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.