Afstand en nabijheid op Sint Jan kampen

gedragscode2Sinds het eerste bergkamp in 1993 organiseren de broeders kampen voor jongeren, tieners en kinderen. In de afgelopen tijd is grote maatschap­pelijke ophef ontstaan over misbruik dat zich in het verleden binnen diverse organisaties en verbanden heeft voorgedaan. De ernst van dit vergrijp is voor de broeders aanleiding geweest om samen met de Johannes Stichting, inmiddels eindverantwoordelij­ke voor de kampen, concrete richtlijnen op te stellen voor het gedrag van diegenen die tijdens de kampen leiding geven. Ook werd een klachtenprocedure opgesteld. Leiding wordt met zorg gekozen en leiding beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Met deze richtlijnen – de Bepalingen betreffende de om­gang met nabijheid en afstand voor alle medewerkers van Sint Jan LVW die op de website zijn gepubliceerd – wordt uiteraard in de eerste plaats beoogd alle vormen van bedoeld misbruik in de kiem te smoren. Daarmee wordt ook beoogd recht te doen aan de bevoorrechte plaats die jongeren, tieners en kinderen innemen in het rijk van God en aan hun waardigheid. Zo hopen wij te voldoen aan de volgende opdracht van Jezus: ‘Doet als een goed huisvader’ (Mt. 13, 53).

Als Sint Jan LVW weten wij welk een bijzondere plaats kinderen en jongeren in het rijk van God hebben en willen wij ten dienste staan van hun waardigheid en aan hun bevoorrechte plaats in Gods rijk. Als een goede huisvader willen we hen laten zien wie Christus is, hen op de weg naar Christus begeleiden en onze schat aan ervaringen met hen delen. Wij maken geen misbruik van de openheid van kinderen en jongeren. We willen dat zij zich aan Christus binden, niet aan onszelf. We vermij­den alles wat hen kan misvormen of hun vrijheid in de weg staat. We gaan zorgzaam om met hun geestelijke, religieuze, psy­chische, emotionele en lichamelijke onschuld. We bewaren hun openheid en reinheid als kostbare schatten in breekbare vaten...

Zie verder: www.stjan.org/nabijheid-afstand


Gepubliceerd: 2012-06-24 12:50:48

Steun ons!

Uw steun!

Wilt u ook onze 
kampen sponsoren?

Online doneren

Login LVW

Broederblog

 • "On Bullshit" by Harry G. Frankfurt
  It´s been a long time since the last blog here. Ten months infact. Yet the need for clear thinking remains and grows! So, in the…
 • The Apocalypse: St John's discovery of how to see the Church
  Here's a short and striking passage from Father Philippe about how the Apocalypse (the first of St John's writings), changed his way of seeing the…
 • No faith without philosophy
  Some key quotes for concerning formation within the Church. Christian faith and theology require a philosophy capable, independently of faith, of reaching the existence of…
 • Grace: transformation, not elimination
  "...Faith and grace, however, do not supress our conditioning. Consequently, grace does not eliminate our heredity, our instincts, or our psychological make-up. Normally grace should …
 • The Heart Must Break
  "I am leaving this world where either the heart must break or turn as hard as iron" Sebastian-Roch Nicholas Chamfort"I cannot swear to everything I…

Nieuws Utrecht

 • Maatregelen vanwege het coronavirus
  Nu het coronavirus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van…
 • Brief kardinaal Eijk voor de veertigdagentijd
  Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd ten behoeve van de Veertigdagentijd. In deze brief signaleert de aartsbisschop van Utrecht dat de mens vaak de “handen…
 • LVW Kampen 2020
  Voor de kinderen en tieners worden er dit jaar de volgende kampen georganiseerd: Ardennenkamp Ben jij klaar voor uitdagende wandeltochten in de Belgische Ardennen?! We…
 • Bidden voor elkaar
  De naastenliefde is samen met de liefde tot God het belangrijkste gebod dat Jezus ons heeft doorgegeven: "Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en…
 • Vacature Tienerwerk(st)er
  Het bestuur van de Gerardus Majella parochie zoekt een enthousiaste tienerwerk(st)er die vanuit zijn of haar gedrevenheid voor het geloof met tieners op weg wil…