Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Jaarcursus - Leeskring Theologie

Jaarcursus - Leeskring Theologie

Van 21 januari 2020 19:00
tot 21 januari 2020 21:00
Activiteit downloaden

Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, 3532 CP, Utrecht Broerestraat 12, 3532 CP, Utrecht

Labels: vorming

Deze cursus zal de vorm hebben van een leeskring waar we samen de teksten van H. Thomas van Aquino (kerkleraar) en een aantal kerkdocumenten zullen lezen en bespreken. De Kerk komt voort uit de Eucharistie, het Offer van Christus dat wij in de H. Mis blijven vieren. Zo beschrijft de Kerk zichzelf en haar centrum, Jezus. Maar hoe kunnen wij ons begrip van en geloof in de Eucharistie verdiepen en beter inzien hoe en waarom dit de kern is van ons dagelijkse en bovennatuurlijke Brood, Offer en Maaltijd voor de Gemeenschap die de Kerk is?

Tijd: 19.00-21.00
Data: 21 jan., 11 feb., 3, 24 mrt., 21 apr., 12 mei., 2 jun.
Docent: Br. John Mary Jesus en andere broeders

Jaarcursus 2020
De jaarcursus is een kans om samen na te denken over hele nuttige thema's, onderwerpen uit het leven. Een kans om samen veel dingen te gaan leren. Ik zie in de afgelopen 15 jaar dat ik hier met mensen bezig ben geweest, dat als mensen samen nadenken over betekenisvolle onderwerpen, worden mensen gelukkiger, ervaren ze meer vrijheid en levenskracht en hoop voor de toekomst. Volgens mij is dit omdat ze door samen na te denken en over levensonderwerpen te leren, nog meer ervaren dat ze naar waarheid kunnen zoeken. Dat levert spannende kansen op!

We hebben zoals altijd geprobeerd een aanbod te creëren met de jaarcursus dat vooral een kans biedt om samen na te denken en te leren... een wekelijkse dinsdagavond... 2 uren in de week toegewijd aan het nadenken over het leven. Mens zijn, geloven, en Jezus leren kennen... Mocht je alleen één onderdeel kunnen volgen is dat ook mogelijk. De eerste avonden van elk onderdeel kunnen gebruikt worden als proefavond.

2020-01-21 19:00:00
2020-01-21 21:00:00
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.