Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Geschiedenis

Foto van de eerste broeders van Sint Jan met de Monniken van Lerins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het begin van de jaren zeventig, in de context van de post-conciliaire jaren, werden Franse jongeren zich bewust van een roeping om zich aan God te geven en vroegen zij zich af hoe zij daarop moesten antwoorden. Zij wendden zich tot pater Marie-Dominique Philippe, o.p., wiens lessen zij volgden aan de universiteit van Fribourg (Zwitserland).


Een geleidelijke oprichting
Pater Marie-Dominique Philippe zag zichzelf niet als "stichter". Na lang aarzelen ging hij naar de oprichtster van de Foyers de Charité, Marthe Robin, met wie hij sinds 1946 een band had. Hij legde haar zijn vragen voor en zij bemoedigde hem in de stichting die plaatsvond tijdens een retraite in de abdij van Lérins, op 8 december 1975.
In 1978 gaf het Vaticaan (de Congregatie voor Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven) toestemming om de gemeenschap van de Broeders van Sint Jan aan deze abdij te verbinden.
In 1982, toen pater Marie-Dominique Philippe de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt en zijn mandaat als professor aan de universiteit van Freiburg had beëindigd, verlieten de broeders (ongeveer vijftien) Zwitserland en vestigden zich in Frankrijk in Rimont, in het bisdom Autun. Deze plek is vandaag de dag nog steeds het moederhuis van de gemeenschap.


Ontwikkeling van de Congregatie
De eerste priorij van de congregatie werd gesticht in Cotignac in het bisdom Fréjus-Toulon, op verzoek van bisschop Mgr. Barthe. In antwoord op verzoeken van andere bisschoppen werden over de hele wereld priorijen gesticht, waardoor snel internationale roepingen ontstonden. Vijfentwintig jaar na haar oprichting telde de congregatie 550 leden en 52 priorijen.
Pater Marie-Dominique Philippe was generaal-prior van 1975 tot 2001. Dat jaar koos het Algemeen Kapittel broeder Jean-Pierre-Marie Guérin-Boutaud als zijn opvolger. Aan het einde van zijn tweede termijn in 2010 werd broeder Thomas Joachim tot algemene overste gekozen en zijn mandaat werd in 2016 verlengd. Sinds het Generaal Kapittel van mei 2019 is de nieuwe generaal-prior broeder François-Xavier Cazali.


Een tijd van beproevingen en hervormingen
Ter gelegenheid van het generaal kapittel van 2013 heeft de algemene overste de broeders op de hoogte gebracht van "daden die in strijd zijn met de kuisheid" van hun stichter. Dit was het begin van een lange weg van bekering, reorganisatie en hervorming om misbruik in de congregatie te bestrijden en te voorkomen.

In 2016 stuurde de Congregatie voor Religieuzen van het Vaticaan een brief aan de generaal-priors van de Familie van Sint Jan. De Familie van Sint Jan betreft de Broeders van Sint Jan, de Apostolische Zusters van Sint Jan en de Contemplatieve Zusters van Sint Jan. Zonder de ondervonden moeilijkheden te bagatelliseren, benadrukten de Romeinse autoriteiten de schoonheid van ons charisma en de actualiteit ervan voor vandaag. Zo ook werd het belangrijke werk dat intern is verricht om recht te zetten wat rechtgezet moest worden benadrukt. In de brief stond onder andere ook: "Dat jonge mensen in uw Familie geroepen kunnen worden tot het religieuze leven is goed voor hen en voor de Kerk".

In februari 2019 stuurde de generaal-prior een brief aan alle broeders van Sint Jan om de tijd te nemen om deze pijnlijke kwestie van misbruik in de gemeenschap, en hoe de gemeenschap sinds 2013 aan deze kwestie heeft gewerkt, nog eens onder de aandacht te brengen.

In een nieuwe brief die op 18 februari 2019 aan de generaal-prior van de Broeders van Sint Jan is gestuurd, wil de Congregatie voor Religieuzen van het Vaticaan "het ondernomen werk erkennende, alle Broeders en Zusters van Sint Jan aanmoedigen om op deze weg verder te gaan, nederig, met moed, vertrouwen en vastberadenheid".

Tijdens het Algemeen Kapittel van 2019 hebben de broeders voor een verklaring gestemd over hun relatie tot de stichter die luidt:
"Bijgevolg refereren de broeders niet langer meer naar hem als een norm bij het actualiseren van hun charisma. De broeders nemen vandaag de dag afstand van hem en wij veroordelen ondubbelzinnig zijn misdadig handelen (gewetensmisbruik, machtsmisbruik en seksueel misbruik), alsmede de disfuncties die zij hebben veroorzaakt".
De eindverslagen van het Algemeen kapittel 2019 kunt u hier (1e sessie) en hier (2e sessie) vinden.

De tweede zitting (/sessie) van het Algemeen Kapittel van de Broeders van Sint Jan werd gehouden van 11 tot 24 oktober 2022 in de priorij van Onze-Lieve-Vrouw van Kana, in Troussures. Vijf maanden na de eerste zitting kwamen de gekozen broeders uit de verschillende regios van de congregatie opnieuw bijeen. Lees hier het eindverslag in het Frans, en hier in het Engels (tweede sessie). Het eindverslag van de eerste sessie van het Algemeen Kapittel 2022 kunt u hier vinden.

Op 26 juni 2023 is het rapport gepubliceerd van de "interdisciplinaire commissie" dat onderzoek heeft gedaan naar het misbruik van onze stichter en sommige broeders op historisch, theologisch psychologisch en systemisch vlak. (Link naar de Franse pagina & Engelse pagina over het rapport)
Er is nog een Engelse versie van het rapport in de maak, wij verwachten dat dit uiterlijk in september klaar zal zijn.

Charisma
In het Algemeen Kapittel van 2022 hebben de broeders vooral ook aandacht gegeven aan het hedendaagse charisma van hun Congregatie. Dit resulteerde in een document wat de kern van ons charisma weergeeft. Het document kunt u hier downloaden.

Reform en preventie
Sinds de bekendwording van de pijnlijke feiten heeft de Congregatie zich niet alleen ingezet om de slachtoffers te helpen, maar is er ook intern een hoop veranderd om toekomstige misbruiken te voorkomen. U kunt hier daar meer over lezen (in het Engels).

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Geschiedenis
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan