Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Uw steun

Uw steunDe broeders en zusters hebben hun leven aan God en de naaste gegeven. Hun werk willen zij dan ook doen zonder daar direct voor betaald te worden. Om in Den Haag, Utrecht en elders in Nederland activiteiten te kunnen blijven organiseren, hebben wij uw gebed maar ook uw financiële steun hard nodig.

Jongeren
De jongeren zijn de toekomst van de Kerk. Vooral voor hen willen wij geen financiële barrière leggen voor deelname aan onze activiteiten. Ook voor hen, en namens hen, doen wij een beroep op de vrijgevigheid van allen die de evangelisatie onder de jongeren belangrijk vinden.

Belastingaftrekbaar - ANBI
De Broeders en Zusters van Sint Jan zijn aangesloten bij de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). Hierdoor zijn ze automatisch een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor de uw gift fiscaal aftrekbaar is.

U kunt ons steunen door een gift over te maken op:

  • NL85 INGB 0005 2513 31 t.n.v. Johannesstichting (giften voor Jongerenkampen LVW of Johannesacademie)  
  • NL48 INGB 0001 7235 25 t.n.v. Broeders van Sint Jan te Den Haag
  • NL33 INGB 0001 6356 22 t.n.v. Congregation Saint Jean te Utrecht


Bij voorbaat hartelijk dank!

Wij dragen eens in de maand de Eucharistie op voor uw intenties.

U bevindt zich hier: Home Home Uw steun
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan