JohannesAcademie

Op zoek naar Levenswijsheid

Jaarcursus Filosofie

Programma

De jaarcursus biedt een drie-jarig programma dat de verschillende domeinen van de realistische filosofie en de christelijke theologie omvat. Door een combinatie van onderricht, tekststudie, discussie en het stimuleren van een individuele zoektocht biedt de JohannesAcademie een levendige en uitgebreide doorlopende vorming.

Het is mogelijk om alleen filosofie of theologie te volgen, maar het programma biedt ook juist een waardevolle combinatie van beide disciplines.

Eerste semester
19.00-21.00, van 29 september tot 26 januari

Filosofie:
Filosofie van het werk

Een fundamentele ervaring in een mensenleven is die van werken, kunst of van iets omvormen in brede zin. Het ‘maken’ verschijnt spontaan tijdens onze eerste levensjaren als het primaire contact tussen intelligentie, lichaam, zintuiglijkheid en realiteit. Werken aan en omvormen van de wereld om ons heen, is een centraal aspect van het menselijk bestaan, dat zich moet leren verhouden tot fysieke, tastbare, politieke, sociale, emotionele of intellectuele werkelijkheden. De manier waarop je de betekenis van werken in je leven begrijpt, verandert en vormt je beeld van het menselijk leven en zijn randvoorwaarden op een positieve of negatieve manier.

Docent: P. John Mary Jesus
Data*: 29 sep, , 20 oct, 10, 24 nov, 8, 22 dec, 19 jan, 19.00-21.00 uur
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

Theologie
Het leven in Christus- de sacramenten
Het leven in Christus brengt de vraag met zich mee hoe Christus met ons blijft. De eerste christenen kwamen spontaan samen rondom Maria en de apostelen om te ‘bidden’ en ‘brood te breken’ (Handelingen 1, 14 en 2, 43). Zo ontdekten zij de sacramentele aanwe-
zigheid van Christus in de tekenen, de sacramenten die Hij zelf had ingesteld en vormden zij rondom Christus de Kerk. Voor het Kerk van vandaag is het van wezenlijk belang de persoon van Christus opnieuw te ontdekken als de kern van de sacramenten, om zo ware betekenis van de liturgie te hervinden.

Docent: P. Johannes Elias
Data*: 6 oct, 3, 17 nov, 1, 15 dec, 12, 26 jan, 19.00-21.00 uur
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

(*geen les op 13 en 27 october, 29 decembre en 5 januari)Tweede semester
19.00-21.00, van 2 februari tot 31 mei

Filosofie:
Eerste filosofie - potentie en act
De eerste filosofie, beter bekend als metafysica, neemt in de zoektocht van de filosoof een centrale plaats in, om kernvragen te beantwoorden over wat, waarom, wie en hoe we zijn. Door onze ervaringen met werk, vriendschap, gemeenschap en door het ontdekken van lichaam en geest komen we tot de meest directe ervaring: onze ervaring dat de realiteit bestaat. Dit zoeken gaat daarom om het zijn, het menselijke zijn en de praktische dimensies van de menselijke persoon in het licht van wat en waarom hij is.

Docent: P. Elias
Data*: 2, 16 feb, 1, 15 mrt, 26 apr, 10, 24 mei 19.00-21.00 uur
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

Theologie:
Het leven in Christus - de Heilige Geest en Zijn Gaven
Leven in Christus kan alleen door de hulp van God. De rol van de Heilige Geest is al zichtbaar in het Oude Testament, maar wordt nog duidelijker in de dialoog tussen Maria en de Engel: Hij beantwoordt de vraag van Maria (‘Hoe zal dat geschieden?’) over het nieuwe leven in haar, met de Heilige Geest (Lc 1, 35). Christus zelf zegt dat de komst van de Heilige Geest nodig is om alles wat Hij gezegd heeft te kunnen ontvangen (Joh. 16, 12). Wie de Heilige Geest is en op welke manieren Hij zich openbaart in het leven van de mens is onderwerp van deze lessen.

Docent: p. Ignatius-Maria
Data*: 9, 23 feb, 8 mar, 19 apr, 3, 17, 31 mei 19.00-21.00 uur
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

(* geen les op 22 maart, 29 maart en 12 april)


Kosten
Eén module: € 50,-
Twee modules: € 75,-
Gehele jaarcursus: € 150,-
Liber auditor: 75€

- er zijn mogelijkheden voor korting

U bevindt zich hier: Home JohannesAcademie Agenda Jaarcursus
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan