Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Broeders van Sint Jan - ANBI status

In het kader van de ANBI-transparantie publiceren wij hierbij de gegevens
voor ons Religieus Instituut behorende tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam: Broeders van Sint Jan (CSJ)
Website: www.stjan.org
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer: 070 3654385 / 030-2931474
RSIN: 824114814

Adressen:

Broeders van Sint Jan, Oude Molstraat 35, 2513 BA Den Haag
Broeders van Sint Jan, Vleutenseweg 517, 3532 HK Utrecht

Het religieus instituut Congregatie van Sint Jan is een internationale geloofsgemeenschap die deel uitmaakt van de Rooms Katholieke Kerk.
De Rooms Katholieke Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op beide vestigingen van de Congregatie van Sint Jan in Den Haag en in Utrecht.

B. Samenstelling bestuur

Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting. Voor het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk reglement.

Het bestuur van beide gemeenschappen wordt gevormd door het kapittel van de betreffende vestiging, waarvan de prior de voorzitter is, bijgestaan door een vicaris. De priors zijn met hun kapittel verantwoording verschuldigd aan hun algemeen overste, die zetelt in het moederhuis in N.D. de Rimont (Frarnkrijk).

C. Doelstelling/visie

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een religieus instituut als “een georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven in gemeenschap leiden”.
De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als “Het leven gewijd door de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, om, op een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld, tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de bevoegde overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op zich de christengelovigen die door geloften of andere gewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie”.

De Congregatie van Sint Jan heeft als doel het verzekeren van aanwezigheid en het geven van getuigenis van religieus contemplatief en apostolisch leven, getuigenis van broederlijk leven, studie en gastvrijheid met als specifiek doel het oprichten van kleine contemplatieve kloostergemeenschappen.

D. Beleidsplan.

De priorijen in Utrecht en Den Haag bepalen beiden zelfstandig hun beleid, dat in grote mate bepaald wordt door de missie die zij van hun bisschop hebben ontvangen.
Voor Utrecht betreft dat de ondersteuning van het geloofsleven in de Gerardus Majella parochie en de Katholieke Studenten Utrecht. 
In Den Haag hebben de broeders de zorg over het Willibrordushuis en zijn zij verbonden met de Jacobusparochie. De komende jaren zijn de broeders bezig met het op orde brengen van het huis, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten om een nieuw publiek te bereiken.

E. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. De beloning van personeelsleden van religieuze instituten is geregeld in het rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten van de KNR.

F. Verslag Activiteiten

Binnen het religieus instituut vinden verschillende activiteiten plaats, waaronder

  • het voorgaan in het gebed en het assisteren in parochies
  • het geven van onderricht in filosofie, theologie en het verzorgen van geestelijke lezingen
  • het organiseren van weekends voor bezinning en stilte
  • Organiseren van jeugdkampen (deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Johannes Stichting)


Een overzicht van de belangrijkste activiteiten treft u aan op de website.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Via onderstaande links kunt u een verkorte staat van baten en lasten inzien.

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan ANBI status Broeders van Sint Jan
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.