Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Johannes Stichting

Sint Jan

De activiteiten van de Broeders van Sint Jan worden in belangrijke mate ondersteund door de Johannes Stichting. In het bestuur van deze stichting dragen ervaren leken medeverantwoordelijkheid voor de organisatorische en financiële aspecten van de vele leeractiviteiten van Sint Jan. Samen met de broeders coördineren en stimuleren zij de activiteiten, zien zij toe op kwaliteit, werven zij de benodigde fondsen en zien zij toe op een verantwoord gebruik van beschikbare financiële middelen. 

Doelstelling (Statuten, art. 2)

De stichting heeft ten doel:

  1. het initiëren, stimuleren, ondersteunen en waarborgen van de leeractiviteiten van de Broeders van Sint Jan;
  2. het zelf organiseren of laten organiseren van cursussen, studiebijeenkomsten, culturele activiteiten, ontmoetingen en opleidingen die passen in of aansluiten op deze leeractiviteiten van de Broeders van Sint Jan;
  3. het werven van fondsen, middelen en faciliteiten ten behoeve van de onder a. en b. bedoelde leeractiviteiten;
  4. het faciliteren van deze leeractiviteiten door het, waar nodig, aangaan van huurovereenkomsten, beheersovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en ter beschikking stellen van locaties en menskracht;
  5. het adviseren van de Broeders van Sint Jan over bestaand en te ontwikkelen aanbod van leeractiviteiten.


Activiteiten

De Johannes Stichting draagt de verantwoordelijkheid voor de jeugd- en jongerenkampen en weekends van Sint Jan - Licht, Vuur en Waarheid en voor de leeractiviteiten van de JohannesAcademie. Gezien de verantwoordelijkheden die de Broeders van Sint Jan op zich hebben genomen, worden het Willibrordushuis en het studentenwerk van de Katholieke Studenten Utrecht door de stichting in het bijzonder ondersteund.


Bestuur

  • pater John Mary Jesus (M.) Ashfield (voorzitter)
  • broeder Marie-Thomas (Y.F.A.M.J.) de Cotton (penningmeester) (secretaris)
  • Dhr. K. Beenaker
  • pater Mattheus (G.M.) van Dorp

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed. Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft. (Statuten, art 4, § 5)


Financiën

Een financieel overzicht kunt u hieronder inzien:


Gegevens

Johannes Stichting
Oude Molstraat 35
2513 BA Den Haag
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

IBAN: NL85 INGB 0005 2513 31
BIC: INGBNL2A

KVK: 27347594
RSIN: 820964827U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan ANBI status Johannes Stichting
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan