Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Studiedag H. Johannes: "Het geslachte lam" GAAT NIET DOOR!

Studiedag H. Johannes: "Het geslachte lam" GAAT NIET DOOR!

Van 12 juni 2021 10:00
tot 12 juni 2021 16:00
Activiteit downloaden

Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis Broerestraat 12 , 3532 CP , Utrecht , NL

DEZE STUDIEDAG GAAT OOK DEZE KEER NIET DOOR. WE HOPEN DAT WE HET VOLGEND SEIZOEN WEL EEN MOMENT KUNNEN VINDEN.

Deze studiedag zal worden gegeven door br. Nikodemus.

Br. Nikodemus was, voordat hij broeder is geworden, kunstenaar op de Kunstacademie van Wenen.
Gefascineerd nu door Christus en zijn Openbaring, is zijn kennis en inzicht over beelden en symbolische visuele uitdrukkingen van groot nut voor zijn uitleg van het Evangelie.

Tijdens deze studiedag willen we met behulp van de kunstgeschiedenis de weg volgen van de menswording van God. Beginnend met het “voornemen van het beeld in de schoot van de Vader” via het “verborgen geraken van het beeld aan het Kruis” tot aan de ”glans van het gewonde beeld van de Heerlijkheid”.
Centraal in deze beschouwing staat de figuur van het geslachte Lam in de geschriften van Johannes.

Men zegt tegenwoordig graag dat we in een visuele wereld leven en dat we worden ondergedompeld in een ‘stroom van beelden’. Dit is onjuist. Helaas! Het gaat hier veeleer om idolen uit de wereld van handel en consumptie dan om een wereld van beelden.
Een idool fascineert ons en houd onze blik gevangen, juist omdat daarin voor onze blik alles te zien is. Het idool verjaagt het onzichtbare en negatieve, door de kijker te bevredigen met datgene wat hij al kent. Het is pure consumptie, herhaling en woekert voort… Een idool is afhankelijk van de blik van de bewonderaar en spiegelt die blik. Daardoor kan de bewonderaar het idool echter nooit bereiken. Het idool houdt de bewonderaar gevangen in de terreur van de conformiteit en schaft het ‘anders zijn’ af. Het idool is een anti-beeld…. Een beeld, waarin alleen leegte te zien is. Onze wereld van massacommunicatie lijkt een wereld van obscene overmatige zichtbaarheid te zijn: we zien alles, maar aanschouwen niets.

Daarom hebben we verlossing nodig tot het Beeld. De aard daarvan is even simpel als louterend: Het zichtbare komt voort uit het onzichtbare, het onzichtbare komt tevoorschijn in het zichtbare. Of, zoals de H. Paulus zegt: “Hij is het beeld van de onzichtbare God” (Kol 1, 15).
Het sleutelwoord in deze ommekeer tot het beeld is het ‘Gelaat’. Want het onzichtbare van het beeld is de bedoeling van het gelaat. Hoe meer het gelaat zichtbaar wordt, des te meer wordt de onzichtbare bedoeling zichtbaar, waarmee de blik ervan naar ons kijkt. Zo gaat het beeld verder dan de reikwijdte van de blik van de kijker, het brengt die uit zijn evenwicht met als doel om de kijker in een oneindige diepte te laten vallen. Het beeld brengt het heilige naar voren en vereist dat de kijker in alle geduld de overvloed daarvan aanvaardt. Het werkt als een teken van genade en reinigt ons van elke aanmatiging die er in de blik van verafgoding van het idool aanwezig is. Het beeld kijkt naar ons.
Deze beeld-theorie over een bekering tot het gelaat danken we vooral aan het Christendom. Voor ons is deze juist door het mysterie van de menswording tot een beeldtheorie geworden, tot een aanschouwen van het beeld: “Het Woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid gezien… Wie mij ziet, ziet de Vader” lezen we als belangrijke uitspraken over het beeldende in het Johannesevangelie. God heeft ons zijn gelaat getoond.


2021-06-12 10:00:00
2021-06-12 16:00:00
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.