Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Nieuws
Hits 44983

Familie van Sint Jan viert jubilieum: 100/25 jaar

pater PhilippeOp 8 september 2012 vieren de broeders en de zusters de hon­derdste verjaardag van pater Marie- Dominique Philippe, hun stichter, die als achtste uit een gezin van twaalf kinderen in het jaar 1912 geboren werd te Cysoing in Noord Frankrijk.

Deze viering van ‘100 jaar pater Philippe’ valt samen met 25 jaar aanwezigheid van de broeders in Nederland: 25 jaar waar de broeders dankbaar voor zijn! Dank­baar zijn ze voor de vele vrienden en heel bijzonder voor de roepingen die de Heer de laatste jaren heeft geschonken: met Pinksteren deden twee broeders hun tij­delijke geloften en twee broeders werden ingekleed.

 

Familiedag
Als we aan 25 jaar broeders in Nederland denkt, dan denken we zeker ook aan de jeugdkampen van LVW (Licht-Vuur-Waar­heid) die al bijna 20 jaar lang plaats vin­den. Het is dan ook Sint Jan LVW die op zondag 16 september in Utrecht uitdruk­king wil geven aan de vreugde van de broeders over hun missie in Nederland: alle families, jongeren en kinderen zijn welkom in de priorij aan de Vleutenseweg voor een familiefeest. Speciaal uitgeno­digd zijn natuurlijk allen die ooit met een kamp van de broeders zijn meegeweest of hebben helpen organiseren.

En verder...
Later in het jaar zullen twee studieda­gen in Utrecht in het licht staan van de leermeesters, die pater Philippe heeft aangereikt: de heilige Johannes, leer­meester en vader in de relatie met Chris­tus, en Aristoteles – leermeester voor het menselijk nadenken.

Op 27 december is het hoogfeest van de H. Johannes, dat plechtig in Den Haag gevierd zal worden. Met Pinksteren 2013, rond de inkledingen en geloften, wordt een reis georganiseerd naar de belangrijke plekken in de geschiedenis van de gemeenschap: Chateauneuf, St. Jodard, Semur, Rimont, Paray-le-Monial: een manier om pater Philippe beter te leren kenen. En in september 2013 wordt dit bijzondere jaar afgesloten met een bedevaart naar Patmos en/of Efeze, plekken waar de H. Johannes geleefd en geschreven heeft. We komen er natuur­lijk later nog op terug, maar dan bent u alvast op de hoogte!

U bevindt zich hier: Home Nieuws Familie van Sint Jan viert jubilieum: 100/25 jaar
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan