Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  de zusters
in Nieuws
Hits 141084

ʻWijdt hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheidʼ

Dierbare vrienden,

Zoals u weet vieren we dit jaar de honderste geboortedag van onze stichter, pater Marie-Dominique Philippe o.p. Hij is geboren op het feest van Maria geboorte en heeft het mysterie van Maria zijn hele leven geprobeerd te verdiepen. Aan ons, jonge religieuzen, heeft hij vaak ge­zegd hoezeer het religieuze leven uit het goddelijk Moederschap van Maria voortvloeit en hoe alles in haar leven haar daarop heeft voorbereid.

Voor ons zusters is dit jaar dan ook een gelegenheid om ons meer te verdiepen in het mysterie van Maria en haar Goddelijk Moederschap over ons. Alles in haar is op God gericht en alles wil zij doorgeven aan wie ernaar vraagt. Deze ontvankelijk­heid voor God en het verlangen zo goed mogelijk mee te werken aan zijn heilsplan is een van de centrale punten van ons leven en brengt een orde met zich mee. Een orde waar God de eerste plaats inneemt en alles zin en betekenis krijgt in zijn licht.

Dit licht heeft pater Philippe zijn le­ven lang geprobeerd te verbreiden. Hij heeft ons uitgenodigd samen met hem naar de waarheid te zoe­ken en aan deze zoektocht trouw te blijven. Zijn wens was dat we ons leven zouden toewijden in de waarheid volgens het evangelie van Johannes: ʻWijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheidʼ en met Maria te antwoorden : ʻMij geschiede naar uw Woordʼ (Lc 1, 38).

De Zusters van Sint Jan

U bevindt zich hier: Home Nieuws ʻWijdt hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheidʼ
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan