Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Lérins

LérinsAan het begin van de 5e eeuw, vestigde de H. Honoratus zich op het eiland dat later zijn naam zou dragen, ter hoogte van Cannes. Lérins, een van de belangrijke centra van het westerse monnikenwezen, werd al gauw een bron van heilige bisschoppen en kerkleraren, die op vele manieren hun bijdrage leverden aan de opbloei van het christendom in Gallië (de H. Caesarius, Eucherius, Vincentius, enz.).

Door de herhaalde aanvallen van de Sarracenen in de 7e en de 11e eeuw, schonk dit eiland de Kerk een groot aantal martelaren. Aan het einde van deze periode werd de kloosterburcht gebouwd. De abdij kende grote weelde en invloed tot aan de 15e eeuw, waarin zij de voor- en nadelen ondervond van de commende (een stelsel waardoor de abt de inkomsten van het klooster ontving, zonder er zelf te wonen).

Kerk van LérinsOndanks een reformatie aan het einde van de 16e eeuw, ging zij langzaam ten onder en werd tenslotte in 1787 opgeheven: er waren nog vier monniken. Het eiland werd volledig verlaten en later bij opbod verkocht. Na verschillende keren van eigenaar te zijn veranderd, werd het uiteindelijk in 1859 door de Bisschop van Fréjus opgekocht. In 1869 namen de cisterciënzer monniken van de Congregatie van de Onbevlekte Ontvangenis het eiland opnieuw in bezit en gaven zo aan deze plaats haar oude roeping terug. Deze congregatie, die in 1854 gesticht werd door Dom Barnouin te Sénanque, is verbonden met de cisterciënzer orde van de gewone observantie (die zich onderscheidt van de cisterciënzers van de strikte observantie, trappisten geheten).

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Geschiedenis Lérins
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan