Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Marthe Robin

Mathe RobinMarthe Robin werd geboren in 1902 en stierf op 6 februari 1981 te Châteauneuf-de-Galaure in Frankrijk. Op 15 oktober 1925 wijdde zij haar hele leven aan God, in een "acte van overgave aan de liefde en de wil van God": "Heer, mijn God, U heeft alles van uw kleine dienares gevraagd, neem alles en ontvang het uit mijn handen. Op deze dag geef ik mij zonder voorbehoud en onherroepelijk aan U over".

De volgende jaren moet Marthe, die eerst verlamd raakt aan haar benen en later ook aan haar armen, gedwongen het bed houden. Zij eet en drinkt niet meer en kan tenslotte ook niet meer slapen. In 1930 ontvangt zij de stigmata en herleeft vanaf dat moment wekelijks het Lijden van Christus. In 1936 sticht pater Finet, na Marthe ontmoet te hebben, in Châteauneuf de "Foyer de Charité". In 1940 wordt Marthe blind, nadat zij haar ogen voor Frankrijk heeft opgeofferd. Tot 1981 ontvangt zij in haar kamertje duizenden bezoekers, die bij haar komen voor bemoediging of raad.

De vruchten van haar geheel aan God opgedragen leven kunnen ook worden gemeten aan de toename van het aantal Foyers de Charité in de wereld (inmiddels 75). "Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort" (Joh. 12, 24).

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Geschiedenis Marthe Robin
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan