Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Het ontstaan

Universiteit FribourgFribourg
Het is allemaal begonnen aan de Universiteit van Fribourg in Zwitserland, waar enkele Franse studenten de colleges filosofie volgden van een dominicaner pater, Marie-Dominique Philippe. Een aantal van deze studenten had, gedreven door een groot verlangen hun leven volledig aan Christus toe te wijden, aan pater Philippe gevraagd of hij hun geestelijk vader wilde zijn. In de zomer van 1975 besloten vijf van hen een gemeenschap te vormen rondom een priester van het bisdom Versailles (Frankrijk), een oud-student van pater Philippe. Zo begonnen ze een gemeenschapsleven, met een voor studenten nogal ongewone dagindeling: om half zes opstaan, één uur gemeenschappelijk stil gebed, lauden en de H. Mis… Een goed begin van de dag!

Hun verzoek niet weigeren...
In deze periode bleef pater Philippe bij zijn dominicaanse medebroeders wonen en bezocht ‘de broeders’ eens per week voor hun geestelijke begeleiding. Marthe RobinAanvankelijk probeerde hij ze te oriënteren naar zijn eigen gemeenschap, de dominicanen. Toen deze hen niet op kon nemen (het noviciaat in Frankrijk was zojuist gesloten) legde hij zijn dilemma voor aan Marthe Robin: wat moest hij met deze jongemannen doen die hem vroegen zich over hen te ontfermen? Haar eenvoudige antwoord dat hij hun verzoek niet kon weigeren en hen niet in de steek mocht laten gaf de doorslag voor het vervolg van de gezamelijke zoektocht.
Om het verlangen zich helemaal aan God over te geven gestalte te geven, wijdden zij zich toe aan Maria. Dit gebeurde op 8 december 1975, aan het einde van een retraite die door pater Philippe in de abdij van Lérins werd gegeven. Later bleek dat deze toewijding samen viel met de publicatie van de Apostolische Exhortatie van paus Paulus VI “Evangelii Nuntiandi” (Over de evangelisatie in de moderne wereld). Dit document kwam zo goed overeen met wat de broeders wilden leven dat hun leefregel erdoor geïnspireerd werd. In het begin leefden zij een tijd met de monniken in Lérins. Dat bood hen vooral de gelegenheid te wortelen in het monastieke leven.

Congregatie van Sint Jan
pater Philippe met Johannes Paulus IIAl in 1976-1977, dus helemaal in het begin, werd er een beroep gedaan op de Congregatie voor de Religieuzen in Rome. Toen de eerste officiële erkenning kwam, nam de jonge congregatie de naam “Sint Jan” aan. Hun leefregel werd geschreven door pater Philippe, die zich hiervoor vooral liet inspireren door het gebed van Christus in het zeventiende hoofdstuk van het Johannesevangelie. De karakteristieke eigenschappen van de Broeders werden langzaamaan duidelijk: de nadruk op het zoeken naar de waarheid door filosofische en theologische arbeid; een leven van overgave aan God, door gezamenlijk stil gebed en door de Eucharistie in het midden van hun leven te plaatsen; het belang van het gemeenschapsleven, in een intense broederlijke naastenliefde. Dit alles is niet te leven zonder het ontdekken van een persoonlijke band met de Maagd Maria, die de broeders net als Johannes ontvangen als hun Moeder (Joh. 19, 27).

Vestiging in Frankrijk
Toen pater Philippe in 1982 de leeftijdsgrens voor hoogleraren bereikte, besloten de broeders zich in Frankrijk te vestigen. Een benedictines, de zus van pater Philippe, wees hen op een leegstaand kleinseminarie in Rimont (Bourgondië) en de plaatselijke bisschop accepteerde de vestiging in zijn bisdom. Saint JodardBeetje bij beetje konden ze een echt gemeenschapsleven opbouwen, dat voor het eerst alle broeders bijeenbracht. In mei 1983 moesten ze echter al een nieuw huis openen, vanwege het grote aantal jongeren dat was ingetreden. Met toestemming van de aartsbisschop van Lyon vestigde een deel van de broeders zich in Saint Jodard. Ook daar stond een kleinseminarie leeg. Als je van Rimont naar Saint-Jodard gaat, kom je door de stad van het Heilig Hart, Paray-le-Monial, dat precies tussen de twee huizen in ligt. Toen pater Philippe dit ontdekte, dacht hij meteen aan wat Marthe Robin hem ooit gezegd had: ‘Ik weet niet waarom Paray in mijn hart gegrift blijft: Pater, neemt nooit afstand van Paray-le-Monial, verlaat het nooit’.

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Geschiedenis Het ontstaan
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan