Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Kloosterleven

Toegewijd aan God

kloostergangenToen de rijke jongeling aan Jezus vroeg op welke manier hij het verste kon gaan op de weg naar heiligheid, antwoordde Hij: “Verkoop alles wat ge bezit en deel het uit aan de armen… Kom dan terug om Mij te volgen” (Lc 18, 22). Iemand die Christus op de meest volmaakte manier wil volgen, moet afstand doen van al zijn bezittingen: niemand kan twee meesters tegelijk dienen, Jezus en de mammon (Mt 6, 24). Het vereist een voortdurende zuivering van de liefde, om zich alleen aan Jezus’hart te hechten. Om onze voetstappen in die van Jezus te zetten, moeten we ook accepteren dat een gezondene van Christus ons de weg wijst en ons laat zien wat we moeten doen om in steeds grotere trouw te leven. Deze drie punten vormen de kern van de kloostergeloften.

 

Geloften
De broeders zijn religieuzen in de Katholieke Kerk, dat wil zeggen dat ze gelofte afleggen van van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ze doen dit openlijk, ten overstaan van iedereen, tijdens een plechtige eucharistieviering. Hiermee drukken ze hun volledige toewijding aan God uit. Ze staan geheel ten dienste van Hem en van de naaste.

geloften broedersDe Kerk vraagt ons vandaag de dag deze geloften op een zeer innerlijke manier te beleven, samen met Maria. Ze moeten ons helpen te beleven wat Jezus zelf heeft geleefd. Hij leefde niet vanuit de geloften, maar hij leefde naar de geest van de geloften. Omdat Hij volmaakt was, had Hij geen geloften nodig. De geloften zijn slechts middelen om meer met Hem verbonden te zijn door de goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde.

In navolging van Christus
Het gaat er dus om te leven vanuit de geest van maagdelijkheid van Christus zelf, waardoor zijn blik slechts op de Vader en op zijn liefde gericht was. Het gaat erom te leven vanuit zijn geest van armoede, een armoede die vol vreugde was bij de kribbe en vol droefenis aan het Kruis. Armoede tekende zijn hele leven: “De vossen hebben hun holen, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten” (Mt 8, 20). Deze woorden van Jezus geven aan hoe intens Hij deze armoede beleefde, om inniger verbonden te zijn met de wil van de Vader. “Hij werd gehoorzaam tot de dood” (Fil 2, 8): door zijn absolute zelfgave openbaart Hij ons hoe de wil van de Vader altijd op de eerste plaats hoort te staan en hoe het volbrengen van zijn wil ons hele leven in beslag moet nemen.

De welbeminde leerling
broederDe Broeders van Sint Jan willen deze geloften beleven als zonen van Johannes. Deze apostel werd door de Heilige Geest en door Maria op goddelijke wijze gevormd om de welbeminde leerling te zijn, de leerling die niets tussen de verlangens van Christus en die van zijn eigen hart in wilde zetten. Wij zouden deze eenheid van hart tussen Christus en Johannes in al zijn volheid willen beleven. Dat wil zeggen dat we geen genoegen willen nemen met het navolgen van een regel, maar één willen zijn met het verwonde hart van het Lam (hier komt dan ook de verbondenheid met Paray-le-Monial uit voort). Dit vereist een voortdurende vurigheid: niet zozeer van het gevoel, maar vooral van de wil. Het gaat om een vurigheid van diepgaande, goddelijke liefde die geen halfslachtigheid duldt en die van ons vraag tot het uiterste te gaan in de zelfgave. De geloften hebben geen ander doel dan dit mogelijk te maken.

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Kloosterleven Toegewijd aan God
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan