Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Kloosterleven

Vorming

Noviciaat
Broeders in de kapelBij het intreden beginnen de broeders hun noviciaat. Je zou kunnen zeggen dat dit als het ware de geboorte is tot het religieuze leven. Jezus zelf gebruikt dit beeld van de geboorte in zijn onderricht aan Nicodemus: “Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan” (Joh 3, 5). Ook al komt deze nieuwe geboorte door het doopsel tot stand, door het religieuze leven wordt een christen nog inniger aan het dienstwerk van God toegewijd.

Een persoonlijke zoektocht
Een novice neemt afscheid van zijn vroegere leefomgeving. Dit is een offer dat hij brengt om nog dichter bij God te kunnen komen. Hij doet dit met de hulp van zijn begeleiders: de novicemeester en zijn geestelijk vader.

Filosofie
Je aan God toewijden vereist een zuivering van hart en intelligentie, en dan vooral een zuivering van alle soorten atheïsme waar onze wereld van doordrenkt is. De eerste zuivering, die van het hart, ontvang je vooral in het stille gebed, in het
directe contact met God. De zuivering van de intelligentie vergt een meer actieve zoektocht. Hiervoor is een realistische filosofie nodig, die helpt om een gezonde blik op jezelf, de ander en de wereld om je heen te verwerven. Pater Marie-Dominique PhilippeFilosofie is niet in eerste instantie een kritische ondervraging, waarmee de wereld van vandaag het geloof op de proef stelt. Het is een persoonlijke zoektocht naar de waarheid over de mens in al zijn dimensies. Zo is de opleiding die de broeders krijgen gericht op vorming van de gehele persoon in de school van de werkelijkheid, met de hulp van levende en reeds gestorven leermeesters (in het bijzonder Aristoteles), om inzicht te krijgen in de ultieme zin van het leven. Dit alles om beter lief te hebben: waarheid maakt de liefde vrijer en zo wordt ze sterker.

Geloof, hoop en liefde
Voor de vernieuwing van het religieuze leven, in navolging van Christus, is het van wezenlijk belang in te zien hoe een werkelijke vorming beheerst moet worden door de goddelijke deugden. Het geloof, de hoop en de liefde verbinden elke broeder in een goddelijke vriendschap met Christus in de voetstappen van Johannes, de welbeminde leerling. Zo gaat het er niet in eerste instantie om waartoe je in staat bent, om het werk wat je kunt leveren, maar om deze persoonlijke liefdesband met Jezus.

Theologie
Broeders in collegeDe filosofische wijsheid, nauw verbonden met het geloof, maakt het mogelijk binnen te gaan in een werkelijke theologie in de meest authentieke Traditie van de Kerk, ten dienste van het Woord van God. De meeste theologische dwalingen komen immers voort uit filosofische misvattingen van een intelligentie die door verbeelding en ideologieën werd aangetast.
Het fundament van de theologische vorming van de broeders is de wetenschappelijk theologische arbeid in de leerschool van sint Thomas van Aquino. Zij wordt gevoed door een veelvuldig contact met de Schrift en de kerkvaders en vernieuwd in aanraking met de grote vraagstukken waarmee de Kerk vandaag de dag wordt geconfronteerd.

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Kloosterleven Vorming
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan