Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Kloosterleven

Het habijt

Broeders met habijtHet habijt is ongetwijfeld het eerste dat men opmerkt aan de broeders. Het is een teken dat verschillende vragen kan oproepen: "Waarom werd er gekozen voor het dragen van het habijt?", "Waarom dit grijze habijt?". Deze keuze werd al aan het begin gemaakt en beantwoordt vóór alles aan een verlangen trouw te zijn aan de Kerk, die tijdens het Tweede Vaticaans Concilie het habijt van religieuzen opnieuw naar voren bracht als "een teken van hun toewijding" (Perfectae Caritatis).

Het onderscheidt, duidt aan en herinnert degene die het draagt dat hij zijn gemeenschap vertegenwoordigt en, door deze gemeenschap heen, de Kerk. Preciezer gezegd, getuigt het habijt van een leven dat aan Gods Koninkrijk is toegewijd. Zoals het habijt het hele lichaam omsluit, zo is ons gehele wezen aan God gewijd. Zoals het habijt iedere dag gedragen wordt, zo is deze toewijding voor het gehele leven.

Maar wat voor habijt moesten we aannemen? Voor het dienstwerk van God moest "dienstkleding" komen en zo kozen de broeders, met een paar kleine veranderingen, voor het werkhabijt van de cisterciënzers van Hauterive, een abdij vlakbij Fribourg, waar de broeders vaak heen gingen.

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Kloosterleven Het habijt
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan