Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Kloosterleven

Thomas van Aquino

Sint Thomas van AquinoSint Thomas werd in 1225 bij Napels geboren. Zijn familie hoopte dat hij ooit abt van Monte-Cassino zou worden, waar hij zijn eerste onderwijs genoten had. Maar hijzelf gaf de voorkeur aan de bedelorde die door de H. Dominicus was gesticht en trad in 1244 in.

Hij vertrok daarop naar Parijs waar hij leerling werd van de H. Albertus Magnus, Duits dominicaan. Al spoedig werd hij zelf een beroemd leermeester. Hij maakte dankbaar gebruik van de nieuwe Latijnse vertaling van de werken van Aristoteles en waagde het de filosofie van de Stagiriet ten dienste van de “theologische wetenschap” te stellen. Door alle tegenspraak werd deze gedurfde poging slecht begrepen. Hierdoor werd het denken van Thomas later vaak vervormd of gesystematiseerd. Hij stierf in het jaar 1274, tijdens een overnachting in de abdij van Fossanova, op weg naar het Concilie van Lyon.

De Kerk erkende de heiligheid van de “Engelachtige Leraar” en de reikwijdte van zijn theologie: reeds in 1323 werd hij heilig verklaard en in 1567 werd hij uitgeroepen tot kerkleraar. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft veel nadruk gelegd op het belang van de werken van sint Thomas voor de opleiding van priesters en voor de christelijke opvoeding.

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Kloosterleven Thomas van Aquino
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan