Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Kloosterleven

Aristoteles

AristotelesAristoteles werd in 384 voor Christus te Stagira (Griekenland) geboren en volgde gedurende twintig jaar het onderricht van Plato aan de Academie te Athene. Plato zelf was een leerling van Socrates. Aristoteles zette het filosofisch streven van zijn leermeesters voort, hoewel hij duidelijk afstand nam van het platonisme.

Ongetwijfeld in het gedrang geraakt bij de opvolging van Plato aan de Academie, verliet Aristoteles Athene en trok zich terug in Klein-Azië. Daar werd hij door koning Philippus van Macedonië opgeroepen om de leermeester van zijn zoon Alexander te worden, de toekomstige Alexander de Grote. Toen deze zijn vader opvolgde, keerde Aristoteles terug naar Athene en stichtte daar het Lyceum. In deze school werden alle takken van de menselijke kennis van die tijd bestudeerd. Na de dood van Alexander in 323, dreigde Aristoteles ter dood veroordeeld te worden wegens "goddeloosheid" en trok hij uit Athene weg in vrijwillige ballingschap. Hij stierf een jaar later, op de leeftijd van 63 jaar. 

AristotelesAristoteles wordt gezien als de grondlegger van de realistische filosofie, vol aandacht voor alles waar mensen over speken, alles wat is en alles wat gebeurt. De werken van Aristoteles ontvouwen zich in vijf verschillende richtingen: de logica, die haar grondslag vindt in het bestuderen van de taal om de menselijke denkwijze te doorgronden; de filosofie van de natuur, die zich zowel richt op het bestuderen van de manier van lopen van dieren, als op het bestaan van een "eerste onbewogen beweger"; de metafysica of de "wetenschap van dat wat is, voor zover het is", die uitkomt op de ontdekking van de zuivere Act, Gedachte van de Gedachte (God); de ethiek en de politiek, die de mens bestuderen voor zover hij wordt aangetrokken door het goede, in vriendschap en contemplatie en in de samenwerking met zijn gelijken in de stadstaat; de poëtica en de retoriek, die kijkt naar de mens die zich in literaire werken en overtuigende redevoeringen uitdrukt.

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Kloosterleven Aristoteles
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan