Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Ontmoeting met een leermeester

Ik krijg er een beetje de kriebels van, als iemand me vraagt, of ik erg ondersteboven ben van het overlijden van pater Marie-Dominique Philippe, de stichter van onze Congregatie van Sint Jan. Ik zie dat die vragenstellers óók niet weten wat ze moeten zeggen – “gecondoleerd” klinkt niet toepasselijk en is het ook niet. Nee, ik ben er niet ondersteboven van, niet kapot, niet verdrietig maar ook niet vrolijk… Wat ik wél voel is verborgen in mijn geloof en dus eigenlijk ontastbaar voor buitenstaanders. Toch zal ik proberen om een persoonlijk getuigenis te geven. Uit naastenliefde zal ik proberen uit te pakken wat in geloof verborgen is.

Lees meer: Ontmoeting met een leermeester

"Dank u, pater Philippe"

Tijdens de uitvaart van pater Philippe hield br. Jean-Pierre-Marie als laatste afscheid de volgende toespraak:

pater Philippe met Benedisctus XVI “Dierbare Pater Marie-Dominique,

Wij hebben vandaag zoveel mooie dingen over u gehoord. Dank u wel! Ja, zoals onze heilige Vader Benedictus XVI tegen u zei, toen hij u in februari in Rome ontving tijdens onze pelgrimtocht uit dankbaarheid, willen wij herhalen: ‘Dank u, Pater Philippe, dank u wel voor alles wat u gedaan heeft!’ en hem nazeggen: ‘Dierbare Pater!’

Lees meer: "Dank u, pater Philippe"

Pater Marie-Dominique Philippe: biografie

Pater Philippe met Johannes Paulus II

Pater Marie Dominique Philippe werd geboren te Cysoing (Noord-Frankrijk) op 8 december 1912 als achtste van een gezin van twaalf kinderen. Drie dominicanen en vier contemplatieve monialen kwamen uit dit gezin voort.

Na zijn schooljaren aan het Jezuïetencollege in Lille, treedt hij november 1930 in bij de Orde van de H. Dominicus te Amiens, legt zijn geloften af in november 1931 en studeert filosofie en theologie in het klooster ‘Saulchoir’ te Kain (België) van 1931 tot 1938. Hij wordt in juli 1936 priester gewijd. Na zijn licentie in de filosofie presenteert hij zijn scriptie voor het lectoraat over “De Wijsheid volgens Aristoteles” en behaalt daarna een doctoraat in de theologie.

Lees meer: Pater Marie-Dominique Philippe: biografie

"Abba Vader, niet mijn wil, maar uw Wil"

Uit het boek Abba, Vader! van pater Marie-Dominique Philippe, o.p.

"Jezus weet heel goed wat er gaat gebeuren, Hij weet dat Hij gevangen zal worden genomen. Hij weet dat zijn Moeder onder het Kruis aanwezig zal zijn. Jezus kent de woorden van de grijsaard Simeon: het zwaard dat de ziel van Maria zal doorboren (Lc. 2, 35).
Zou er in het gebed van de welbeminde Zoon die zich in de grootste intimiteit tot zijn Vader richt, niet een verborgen geheim zitten dat ons kan worden geopenbaard, als wij het maar willen?

Lees meer: "Abba Vader, niet mijn wil, maar uw Wil"

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Stichter
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan