Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Condoleances van Paus Benedictus XVI

pater Philippe met paus Benedictus XVIDe Heilige Vader is op de hoogte gebracht van het overlijden van pater Marie-Dominique Philippe, stichter van de Familie van Sint Jan. Hij heeft de kardinaal-staatssecretaris opgedragen zijn condoleances te doen toekomen aan de prior-generaal van de Broeders, pater Jean-Pierre-Marie.

Pater Jean-Pierre-Marie,
Prior-Generaal van de Congregatie van Sint-Jan
  

Op de hoogte gebracht van het overlijden van pater Marie-Dominique Philippe, verenigt paus Benedictus XVI zich in gebed met allen die in droefheid verkeren, in het bijzonder de nabestaanden van de overledene, alsook de gehele Familie van Sint Jan waarvan hij de stichter was. De Heilige Vader vraagt de Heer hem in zijn Koninkrijk te verwelkomen, die gedurende lange jaren vele mensen heeft geleid en gevormd in de school van Christus, in de geest van de ‘leerling die Jezus liefhad’, door hen de doen wortelen in een diepe liefde voor de Kerk en in trouw aan de opvolger van Petrus.

Zijne Heiligheid is dankbaar voor het leven van pater Marie-Dominique, dat geheel gegeven was aan de Heer en aan zijn broeders, geworteld in de overweging van het woord van God, in het zoeken en het gepassioneerde beschouwen van de waarheid. Moge zijn getuigenis aan allen die hij heeft begeleid het noodzakelijke élan schenken, opdat het evangelie van Christus altijd meer mag worden verkondigd, ontvangen en beleefd!

De Heilige Vader vertrouwt u en de leden van de Familie van Sint Jan, alsmede allen die de uitvaart van pater Marie-Dominique zullen bijwonen, toe aan de Maagd Maria, Koningin van de Apostelen, aan de heiligen Johannes en Dominicus en verleent aan allen, als blijk van vertroosting, een bijzondere Apostolische Zegen.

 
Angelo Kardinaal Sodano
Staatssecretaris van Zijne Heiligheid

(Vertaling vanuit het Frans)

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Stichter Sint Jan Over ons Stichter Condoleances van Paus Benedictus XVI
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan