Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Leesgroep Ecclesia de Eucharistia (7/7)

Leesgroep Ecclesia de Eucharistia (7/7)

Van 24 mei 2022 19:45
tot 24 mei 2022 21:00
Activiteit downloaden

Locatie: Johanneszaal Oude Molstraat 37 , 2513 BA , Den Haag , NL

Het Eucharistische offer, "de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven", bevat de volledige rijkdom van de Kerk: Jezus Christus, die zichzelf geeft aan de Vader voor de verlossing van de wereld. Met de hulp van de Encycliek gaan we samen dit mysterie beschouwen.

broeder Marie-Thomas

- 23/11/2021: Inleiding, “Het eucharistisch gelaat van Christus”

- 07/12/2021: Het eerste hoofdstuk, "Het mysterie van het geloof".
- Het offer van het Kruis wordt door de gewijde priester op sacramentele wijze tegenwoordig gesteld in de Heilige Mis.

- 25/01/2022: Het tweede hoofdstuk, "De Eucharistie bouwt de Kerk op"
- Wanneer de gelovigen naderen tot de Heilige Maaltijd ontvangen ze niet alleen Christus, maar zij worden daarbij tevens ontvangen door Hem zelf.

- 22/02/2022: Het derde hoofdstuk, "Apostoliciteit van de Eucharistie en van de Kerk"
- De christelijke gemeenschap heeft de Eucharistie niet "in eigendom", maar zij ontvangt het als een gave.

- 15/03/2022: Het vierde hoofdstuk, "De Eucharistie en de Kerkelijke gemeenschap"
- De Eucharistie creëert eenheid en bouwt eenheid op, wanneer zij gevierd wordt met alle diepgang die zij heeft.

- 26/04/2022: Het vijfde hoofdstuk, De waardigheid van de viering van de Eucharistie"
- Het herstellen van de zingeving voor het mooie is ook nodig bij de vieringen in deze tijd

- 24/05/2022: Het zesde hoofdstuk, "In de school van Maria, 'Vrouw van de Eucharistie' " en Het slot
- De Eucharistie is gegeven aan de gelovigen, zodat hun leven tot een blijvend "Magnificat" mag worden ter ere van de Allerheiligste Drie-eenheid.

N.B.: Exemplaren van de Encycliek zijn tegen vrijwillige gift bij elke samenkomst beschikbaar


2022-05-24 19:45:00
2022-05-24 21:00:00
U bevindt zich hier: Home Home Agenda Leesgroep Ecclesia de Eucharistia (7/7)
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.