Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zo 8.15 uur 10.00 uur 12.00 uur
  14.30 uur (Engels) 16.00 uur
(indien alles volgeboekt 19.00 uur)
Ma     19.00 uur
Di     19.00 uur
Wo   9.00 uur 19.00 uur
Do     19.00 uur
Vr   9.00 uur 19.00 uur
Za (vooravond) 19.00 uur

Welkom bij de Gerardus Majella parochie

De Heilige Gerardus Majella parochie is een geloofsgemeenschap die, naar het voorbeeld van haar patroonheilige, geraakt is door de reddende liefde van Jezus Christus. Ze beleeft dit via de sacramenten van de Kerk, met name de Eucharistie en de biecht, en door persoonlijk gebed.
Onze parochianen zetten zich in om de vriendschap met Christus te verdiepen door hun geloof beter te leren kennen en te delen met elkaar. Ze willen missionaire leerlingen zijn. Lees meer...

De broeders van Sint Jan en de hele parochiegemeenschap heten u van harte welkom!

Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Utrecht
Hits 332

Woord van de pastoor

br.IgnatiusWe zijn begonnen met onze ‘exodus’, met onze uittocht naar Pasen toe. Een groep van 15 mannen is er trouwens al sinds begin januari mee bezig: “Exodus 90”, “een 90 daagse “pad naar vrijheid en vorming door gebed, ascese en broederschap”. Prachtig getuigenis! Wij – die geen 90 dagen vasten aankunnen – zijn echter ook uitgenodigd, veertig dagen dan: Ieder jaar opnieuw, eigenlijk iedere dag opnieuw, ons eigen Ik te verlaten, weg te trekken – de woestijn van de wereld in. We doen dat niet zomaar, we doen dat vanuit de geloofservaring dat Jezus ons heeft verlost, dat Hij ons heeft bevrijdt tot een leven van liefde, van zelfgave voor God en onze naaste. We putten uit de bron van genade door Gods woord en de sacramenten, en zo kunnen we dagelijkse strijd voor de liefde aan.

 

U hebt het misschien al gelezen: sinds 1 januari is diaken Jouke Schat benoemd voor de Utrechtse parochies. Hij heeft ook al een nieuwe website voor de diaconie gelanceerd: https://rkdu.nl Jouke zal veel voor de ‘Martinus’ werken, maar ook in de ‘Licht van Christus’ en bij ons is Jouke actief. Juist in deze coronatijd is diaconie bijzonder belangrijk en daarom zijn we heel blij met deze benoeming. Maar we hebben natuurlijk allemaal een diaconale opdracht – een roeping tot dienstbaarheid – als gedoopten en gevormden! De jongeren bij voorbeeld blijven ook met dit Pasen weer pakketjes maken voor de ouderen in de parochie – zodat ze de Goede Week van thuis goed kunnen meevieren. En we hebben allemaal zeker wat tijd om iemand die eenzaam is met enige regelmaat te bellen.

Ook al is er een avondklok en blijven er maatregelen – als christenen zijn we mensen die gekozen hebben voor gemeenschap: ten eerste natuurlijk de gemeenschap met God in Jezus, maar dan ook de gemeenschap met elkaar en zelfs met degenen die verder af staan. Wij zijn niet in ons eentje gelovig, maar “een familie waar men elkaar kent en die ruimte biedt voor iedereen”.

Sinds het begin van de veertigdagentijd kunt u dagelijks een kort video bekijken om u ‘bij de les te houden’ in deze genadetijd. ’s Avonds om 21.30 uur bidden we via de facebook-account van de parochie online de Rozenkrans.

De maand maart wordt ook weleens de “Jozefmaand” genoemd vanwege zijn hoogfeest op 19 maart. En natuurlijk heel speciaal in dit “Jozefjaar” dat onze paus heeft afgekondigd. Er liggen boekjes in de kerk met teksten en gebeden over Sint Jozef voor iedere dag van deze maand. Ontdek deze grote (wellicht de grootste?) heilige!

Gezegende veertig dagen,

p. Ignatius Maria

U bevindt zich hier: Home H. Gerardus Majella parochie Woord van de pastoor
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM