Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zo 8.15 uur 10.00 uur 12.00 uur
  14.30 uur (Engels) 16.00 uur
(indien alles volgeboekt 19.00 uur)
Ma     19.00 uur
Di     19.00 uur
Wo   9.00 uur 19.00 uur
Do     19.00 uur
Vr   9.00 uur 19.00 uur
Za (vooravond) 19.00 uur

Kerkbestuur

Het Kerkbestuur heeft de taak om de gebouwen van de parochie te onderhouden en vervolgens om het financieel mogelijk te maken het werk binnen de parochie te verwezenlijken. Met name behoort tot de taken van het kerkbestuur:

  • Het bestuur over de roerende en onroerende zaken die behoren tot het parochieel vermogen.
  • Het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van parochianen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van de parochie.
  • Het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de parochie.
  • Het verlenen van financiële medewerking aan taken welke geacht worden tot het terrein van de parochiële zielzorg te behoren.
  • Het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van eventuele overeenkomsten ten name van de parochie.

Eén keer per jaar wordt er een Parochievergadering gehouden waar alle mogelijke informatie wordt gegeven aan parochianen betreffende het beleid van het kerkbestuur.

 

Samenstelling Kerkbestuur:

Voorzitter:
Pastoor Ignatius Maria

Vicevoorzitter en tevens penningmeester:
Dhr. B. Buirma
Tel. 06-11808296

Secretaris:
Mevr. C. Tilma-As
Tel. 030- 2745319 

Lid: (gebouwen)
Dhr. C. Hogenelst
Tel. 0347- 352349 

Lid: 
Vacature

Bankrekeningnummer: NL27INGB0000265993 t.n.v. Kerkbestuur H. Gerardus Majella

U bevindt zich hier: Home Organisatie Kerkbestuur
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM