Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
  14.30 uur Tridentijnse ritus
  16.00 uur English
Maandag 7.00 uur 19.00 uur
Dinsdag 7.00 uur 19.00 uur
Woensdag 7.00 uur 19.00 uur
Donderdag 7.00 uur 19.00 uur
Vrijdag 7.00 uur 19.00 uur
Zaterdag 7.00 uur 19.00 Vooravond

Schola Cantorum

De Schola Cantorum is meer dan een 'Gregoriaans koor'.

Natuurlijk, als koor zingen we in de liturgie op zon- en feestdagen (ongeveer 20 keer per jaar), we doen mee aan de dagen voor de oudere parochianen en we verzorgen de uitvaartmissen. Om dat te kunnen verwezenlijken studeren we iedere zaterdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur. Tijdens de repetities wordt aandacht besteed aan stemvorming, solfège en koortechniek.

Maar we doen meer dan dat. Het Gregoriaans is pure zangkunst. De muziek is innig verbonden met de tekst en is vooral bedoeld om de tekst uit te leggen, pas in tweede instantie om die te verfraaien. Voordat de toonhoogten van deze muziek werden vastgelegd met behulp van de notenbalk leerden de monniken alles uit het hoofd. Ze gebruikten echter wel tekens , de zogenaamde neumen, die vooral bedoeld waren om de interpretatie van de tekst aan te geven. Deze liturgische muziek is uniek omdat ze geheel is gebaseerd op ritme en niet op metrum.
Wij bestuderen die neumen. We gebruiken daarbij de handschriften van St. Gallen die in het Graduale Novum (2011) worden aangereikt. Met deze studie is onze schola dus een echte school.

Waar mensen intensief samenwerken kan het gezelligheidsaspect niet ontbreken. Onder het motto "lering ende vermaeck" houden we eens per jaar een studiedag en hebben we eens per jaar een uitgaansdag. De laatste studiedag hebben we onder andere besteed aan het leven van Hildegard von Bingen en aan haar muziek. De uitgaansdag begint altijd met het zingen van een Hoogmis, bij voorkeur waar het Gregoriaans niet meer beoefend wordt. Zo zijn we de afgelopen jaren gaan zingen in Alem, Nijmegen, Oudewater en Bokhoven. De rest van de dag wordt gebruikt voor excursies en samen eten.

Nieuwe leden zijn van harte welkom in onze club. Voor nieuwkomers wordt tijd en ruimte genomen om langzaam maar zeker de nodige vaardigheid en kennis voor het zingen op te doen, tenminste wanneer dat nodig is.

De schola staat onder leiding van Theo van Haren. Onze leden zijn:
Maarten As
Tim van Elteren
Bert Molenaar
Frans Pijnacker
Jan Redegeld
Alexander ter Veer

De Schola Cantorum zingt op de 2e Zondag van de maand om 10.00 uur een Latijns-Gregoriaanse Hoogmis. Bovendien verzorgt de Schola Cantorum de zang tijdens Huwelijksmissen en Uitvaartdiensten.

Dirigent/Organist:          Dhr. Dr. Th. van Haren, tel. 041-851 31 60
Contactpersoon:             Dhr. W.G. Verbrugge, tel. 030-294 29 85

U bevindt zich hier: Home Liturgie Koren Schola Cantorum
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM