Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
  14.30 uur Tridentijnse ritus
  16.00 uur English
Maandag 7.00 uur 19.00 uur
Dinsdag 7.00 uur 19.00 uur
Woensdag 7.00 uur 19.00 uur
Donderdag 7.00 uur 19.00 uur
Vrijdag 7.00 uur 19.00 uur
Zaterdag 7.00 uur 19.00 Vooravond

Visie voor de parochie

Wij zijn een geloofsgemeenschap die, zoals de Heilige
Gerardus Majella, geraakt is door de reddende
liefde van Jezus Christus.
Wij beleven dit door de sacramenten van de Kerk, met
name de Eucharistie en de biecht, en door persoonlijk gebed.

Wij zetten ons in om de vriendschap met Jezus te
verdiepen door ons geloof beter te leren kennen
en te delen met elkaar

Wij zijn een familie waar men elkaar kent – een kruispunt
voor jong en oud

Wij zijn missionaire leerlingen van Jezus, aantrekkelijk en
gastvrij voor de omgeving en voor
geïnteresseerden.

 

Waarom hebben we een parochievisie geschreven?

Wij zijn als parochie met heel veel activiteiten bezig: vieringen, catechese en cursussen, gemeenschapsopbouw, zorg voor de zwakkeren, etc. Maar hoe geef je een richting aan dat geheel? Natuurlijk is Christus de bron, en ons doel is Gods wil te doen. Maar wat vraagt Jezus nou specifiek van de Gerardus Majellaparochie? Waar wil hij ons hebben? En wat is onze 'droom' voor onze parochie? Waar willen we zijn over vijf jaar? Onze visie wil deze droom - onze droom en hopelijk ook die van Jezus - uitdrukken: dat willen we beleven, over vijf jaar of misschien over 10 jaar willen we hier zijn met onze gemeenschap.

Over 5 jaar ... is de Heilige Gerardus Majella parochie, naar het voorbeeld van haar patroonheilige, nog meer geraakt is door de reddende liefde van Jezus Christus. De parochianen beleven dit dan via de sacramenten van de Kerk, met name de Eucharistie en de biecht, en door persoonlijk gebed.

Over 5 jaar ... zetten zich onze parochianen in om de vriendschap met Christus te verdiepen door ons geloof beter te leren kennen en te delen met elkaar. We willen missionaire leerlingen zijn.

Over 5 jaar ... is onze parochie een familie waar men elkaar kent en die ruimte biedt voor iedereen – een kruispunt voor jong en oud, aantrekkelijk en gastvrij voor de omgeving en voor geïnteresseerden.

U bevindt zich hier: Home Gemeenschap Parochievisie
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM