Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
  14.30 uur Tridentijnse ritus
  16.00 uur English
Maandag 7.00 uur 19.00 uur
Dinsdag 7.00 uur 19.00 uur
Woensdag 7.00 uur 19.00 uur
Donderdag 7.00 uur 19.00 uur
Vrijdag 7.00 uur 19.00 uur
Zaterdag 7.00 uur 19.00 Vooravond

Nieuws | Mededelingen

zaterdag, 26 november 2022 00:00

Mededelingen zondag 27 november 2022

- ZATERDAG 26 november is om 20:00 de film ‘ADAM WHERE ARE YOU?’ in het leerhuis.
Van harte aanbevolen.
- De studenten zullen dit weekend een deurcollecte houden voor de studentenparochie.
- De cursus ‘Katholiek’ is weer om 13:15 uur, in de priorij.
- We zoeken nog vrijwilligers om mee te helpen bij de levende kerststal op 2de kerstdag. We missen ook nog een Maria en een Jozef! Graag melden aan het secretariaat.
- Ook voor de 2de Adventszondag, zullen we ons op woensdagavond voorbereiden op de lezingen. U bent welkom om 20.00 uur in de priorij.
- Na de H. Mis van 10.00 uur zondag 27 november zal er tijdens het koffiedrinken in het leerhuis een presentatie gehouden worden door Peter Laurian uit Tanzania, over het afbouwen van hun kerk, waar wij de Adventsactie voor houden.
- Voor de bloemversiering met Kerstmis zal er het volgend weekend gecollecteerd worden.
- Zoals eerder aangekondigd in de parochievergadering ziet u dat de Menorah nu op het priesterkoor staat. Staande op deze plek, vervult ze, zoals toen, in het Heilige der Heilige, ( het tabernakel ) de functie om ons de aanwezigheid van de Allerhoogste aan te tonen. Meer daarover leest u in de nieuwe Sitio die binnenkort gaat verschijnen.
- Als u geïnteresseerde mensen kent die naar het meditatief concert op 12 december zouden willen gaan, neemt u dan een flyertje mee om die mensen persoonlijk uit te nodigen.
- De aanmelding voor de bezinningsdag ‘luisteren’ in het klooster Brakkenstein in Nijmegen, sluit op 3 december. Voor meer informatie: er hangt een poster in het portaal.
- Vele mensen maken zich zorgen en worstelen met alles wat er in de maatschappij gebeurt. Om daarin niet alleen te blijven en de vrede te kunnen bewaren, willen we als parochiegemeenschap voor elkaar bidden. Daarom hebben we achter in de kerk een vredesboom geplaatst. Iedereen kan tijdens de Adventstijd een kaartje in de boom hangen met een vraag om gebed. Anderen hebben dan de gelegenheid om een kaartje uit de boom te pakken om voor de daarop geschreven gebedsintentie te bidden.
- U kunt uw bijdrage voor deze liturgie en voor de collecte, overmaken via de QR code, of via de pinpaal.
Onze hartelijke dank hiervoor.

Gepubliceerd in GM
U bevindt zich hier: Home Actueel Mededelingen
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM