Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Artikelen

Filosofie van lichaam en ziel

lichaam en geestMisschien denk je dat de zoektocht naar het ontdekken van het bestaan van de ziel gereserveerd is aan christenen of aan de gelovigen in het algemeen. Niets is minder waar! Hoe kun je over de ziel spreken in een tijd waar de positivistische wetenschappelijke visie op de mens het alleenrecht van spreken opeist en eenvoudigweg beweert dat de ziel niet bestaat?

Docent: pater Alain-Dominique
Data: 6, 13, 20, 27 maart
Lokatie: Johanneszaal, Den Haag 
U bevindt zich hier: Home
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan