Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
  14.30 uur Tridentijnse ritus
  16.00 uur English
Maandag 7.00 uur 19.00 uur
Dinsdag 7.00 uur 19.00 uur
Woensdag 7.00 uur 19.00 uur
Donderdag 7.00 uur 19.00 uur
Vrijdag 7.00 uur 19.00 uur
Zaterdag 7.00 uur 19.00 Vooravond

Jaarcursus Filosofie

Jaarcursus Filosofie

Van 03 oktober 2017 19:00
tot 03 oktober 2017 21:00
Activiteit downloaden

JohannesAcademie
Velen hebben inmiddels deelgenomen aan cursusavonden van de JohannesAcademie en kunnen ontdekken hoe belangrijk het is om te zoeken naar waarheid. Ons verstand is immers gemaakt voor wat waar is en zonder waarheid kunnen we niet echt liefhebben. 

Voor een diepe persoonlijke vorming is het echter belangrijk je met meer regelmaat en systematiek te verdiepen in de grote menselijke en christelijke thema’s, om zo principes en oorzaken te ontdekken van ons zijn, ons handelen en ons geloof. Daarom zijn in Utrecht de Jaarcursus en in Den Haag de Aristoteles course opgezet om een gedegen vorming te bieden om filosofisch en theologisch te leren denken of, in andere woorden, een mens en een christen te zijn voor wie het zoeken naar en het ontdekken van de waarheid centraal staat!

Jaarcursus
De jaarcursus biedt een twee-jarig programma dat de verschillende domeinen van de realistische filosofie en de christelijke theologie omvat. Door een combinatie van onderricht, tekststudie, discussie en het stimuleren van een individuele zoektocht biedt de JohannesAcademie een levendige en uitgebreide doorlopende vorming. Het is mogelijk om alleen filosofie of theologie te volgen, maar het programma biedt ook juist een waardevolle combinatie van beide disciplines.

Filosofie - eerste semester - 3 oktober tot 23 januari

Deugden van de geest: de verstandelijke deugden en ons geluk!
De verstandelijke deugden zijn minder bekend dan de zedelijke deugden: sterkte, matigheid, rechtvaardigheid en verstandigheid. En toch ondervindt onze geest ook de invloed van de gevoelens en levert strijd om het eigen leven op te bouwen op een manier die ons helpt om het geluk te bereiken. Het voorstellingsvermogen, gedachtepatronen, het virtuele, het abstracte of het mogelijke… Dat zijn innerlijke activiteiten die soms een grotere uitdaging zijn dan ons zedelijke leven (wat met onze daden te maken heeft) en in onze tijd, (nu het grootste belang wordt gehecht aan het gevoelsmatige, mathematische en virtuele voorstellingsvermogen) is het harder nodig om te zoeken naar realisme in ons denken waarbij de werkelijkheid een meer centrale rol speelt dan het voorstellingsvermogen. Veel van onze strijd in ons zedelijke leven kunnen worden opgelost door een gezonde manier van denken te ontwikkelen! De verstandelijke deugden vinden hun hoogtepunt in de wijsheid zelf… een gewoonte die we allen kunnen ontwikkelen en waarbij we ons oefenen om alle dingen ook te beschouwen in het licht van de hoogste en belangrijkste doelen en betekenissen van ons leven. En wijsheid brengt vrede! 

Praktische informatie
Docent: P. John Mary Jesus
Data: 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 12 dec, 9 jan, 23 jan
Dinsdagavonden 19:00 - 21:00 uur

Kosten:

De richtprijs voor de jaarcursus is 40 euro per semester. Graag inschrijven via de website. Eventuele bijdrage invullen bij "gift".

2017-10-03 19:00:00
2017-10-03 21:00:00
U bevindt zich hier: Home Actueel Activiteitenkalender Jaarcursus Filosofie
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM