Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
  16.00 uur Latijnse ritus
Maandag 19.00 uur
Dinsdag 19.00 uur
Woensdag 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag 19.00 uur
Zaterdag 19.00 uur Vooravond

Catechese

Met de term catechese (Grieks voor onderricht) wordt in de christelijke wereld ’geloofsonderricht’ bedoeld. Het geloof is een genade, dat wil zeggen: je krijgt het geheel ‘gratis’ van God. Maar dat betekent niet dat je er niets voor hoeft te doen!

God kan je de genade van het geloof schenken als je er oprecht om vraagt en je je verdiept in de kern ervan. Zelfs als je het geloof via je ouders hebt meegekregen, moet je je verdiepen in de geloofswaarheden om de enorme rijkdom van het geloof dieper tot je te laten doordringen.

Voor jong en oud wordt er een breed scala aan lezingen en catechese aangeboden. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Voor de verschillende vormingsactiviteiten klik hier.

vrijdag 30 september 2011 12:58


Ramen
De gebrandschilderde ramen werden ontworpen en gemaakt door W. Mengelberg te Zeist. De voorstelling in de ramen van de absis (priesterkoor) werden ontleend aan het Oude Testament. Ze zijn bedoeld als typografieen van de 7 sacramenten.
vrijdag 30 september 2011 12:23
Geschiedenis

De parochie van St. Gerardus Majella is in 1930 gesticht binnen het gebied van de parochie van de H. Antonius aan de Kanaalstraat. Het gebied van de kerk en het Majellapark, ten noorden van de Vleutenseweg was toen nog vrijwel onbebouwd. J. Reuling (1915-1960), die sinds 1917 kapelaan in de St. Antoniusparochie was, werd benoemd tot bouwpastoor.  In 1934 kon met de bouw van de kerk begonnen worden.
donderdag 29 september 2011 19:47

Op zaterdagavond 27 november 2010, de vooravond van de eerste zondag van de Advent, werd in Rome en in vele parochiekerken in de hele wereld een gebedswake gehouden voor het leven op intitiatief en verzoek van Paus Benedictus XVI. Hieronder kunt u de preek van de paus lezen.

wapenbisdomwapenmgr.eijkAan de priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers
en alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht

Utrecht, 18 april 2011


Broeders en zusters in Christus,
Op 1 mei a.s. zal onze Heilige Vader Paus Benedictus XVI zijn voorganger Paus Johannes Paulus II in Rome zalig verklaren. Dit jaar valt de eerste dag van de maand mei samen met de 'Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid' die dankzij Paus Johannes Paulus II nu jaarlijks op de Tweede Zondag van Pasen ofwel Beloken Pasen gevierd wordt. Het is met grote dankbaarheid vanwege de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II op Beloken Pasen en de eerste dag van de Mariamaand dat ik deze brief tot u richt.
Groot was de verrassing toen in 1978 voor het eerst sinds eeuwen een niet-Italiaan tot paus werd gekozen: de Poolse kardinaal en aartsbisschop Karol Wojtyla, Johannes Paulus II. Geen van de gerenommeerde 'Vatican watchers' had deze keuze voorzien. Niemand kon in 1978 bevroeden hoe betekenisvol zijn pontificaat voor de Kerk en de wereld zou zijn.
dinsdag 27 september 2011 00:00


Een speciale barmhartigheid. Het offer van de H. Mis.

Hier willen we wat verduidelijkingen brengen rond de misintenties die iedereen mag opgeven waardoor we ons verenigen met het offer van Christus

1. In de liturgie zeggen we dat we de H. Mis vieren voor het heil van de wereld : hoe dan een H. Mis vieren met een speciale intentie ?
Ja, iedere H. Mis wordt gevierd voor het heil van heel de wereld en ze heeft een universele waarde. Want de H. Mis is het offer van Christus waarmee de gehele Kerk zich verenigt : die van de hemel, de heiligen en die van de aarde, wij allen die nog op weg zijn hier op aarde. En toch heeft iedere priester de mogelijkheid om aan deze algemene intentie een specifieke intentie toe te voegen die hem door mensen werden toevertrouwd. In het Eucharistisch gebed zijn er momenten voorzien voor deze specifieke intenties. Vragen om voor een wel bepaalde intentie een H. Mis op te dragen is mijn intentie voegen in het grote gebed van de Kerk, de H. Eucharistie.

donderdag 25 augustus 2011 13:38

H. Mis en neomistenzegen op 10 juli

Broeder John Mary Jesus heeft zijn eerste heilige Mis opgedragen op 10 juli in onze kerk. Gelegenheid om een volle aflaat te verwerven. Even uitleggen?

Over aflaten

Over aflaten hebben we nogal gesteggeld in de geschiedenis. De Reformatie begon over de kwestie van de aflatenhandel. Dat was het waar Luther vooral bezwaar tegen had. Maar allengs ging het bij hem ook over de aflaat zelf, en uiteindelijk ook over het sacrament van de biecht. En uiteindelijk ging de Kerk er helemaal aan. Een signaal dat wie aan de aflaat komt, wellicht ooit eens de hele Kerk opzij zet (of beter gezegd: voor de Kerk opzij gaat, want de Kerk opzij zetten doe je niet zo maar even).

Pagina 4 van 4
U bevindt zich hier: Home Catechese Nieuws GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM