Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  p. Ignatius Maria
in Den Haag
Hits 25556

Met de broeders naar Paray-le-Monial - Pinksteren 2011

geloften broedersIn zijn voorwoord in het programmaboekje schrijft pater Thomas, de Generaal-Prior, dat de Heilige Geest ons het echte evenwicht in ons leven geeft: met je voeten op aarde en je ziel in de hemel. Nou, met deze dagen was het moeilijk je voeten op aarde te houden!

Met busjes en auto’s reden we via de priorij in Brussel – een mooie plek om nog eens heen te gaan! – naar Paray. In Paray hing een sfeer van vreugde, vrijheid en familiegevoel. De zon kon niet achterblijven en ondanks voorspelde regenbuien konden we buiten eten, in het park achter de basiliek. Daar vond ook, onder de platanen, de inkledingsceremonie plaats van (onder meer) wel drie Nederlandse broeders, Hugo, Roel en Matthijs. Wat straalden ze, toen ze in hun habijt terug liepen naar hun plaatsen!

mis paray In drie indrukwekkende Missen legden broeders en zusters tijdelijke en eeuwige geloften af, onder hen ook br. Benedict of the Cross, br. Peter-Francis en br. Willibrord. Iedere broeder zong na het afleggen van zijn gelofte – temidden van alle familiegevoel even ‘alleen voor God’: “Reçois-moi, Seigneur, selon ta Parole, et je vivrai. Ne déçois pas mon attente, Alleluia!” (Ontvang mij, Heer, naar Uw Woord, en ik zal leven. Beschaam mijn verwachting niet, Alleluia!)

Al na een dag was mijn hoofd vol van alle indrukken. De Chapelle de la Visitation paste er niet meer bij (nou ja, heel even dan …). Voor een volgende keer! Gelukkig was er een fijne plek om ‘gewoon’ stil te zijn bij Jezus en de ervaringen te laten bezinken: de aanbiddingskapel naast de basiliek.

Pech onderweg hielp om weer een beetje de voeten op aarde te krijgen. Maar de chef van de garage heeft zich ongetwijfeld afgevraagd waar wij vandaan kwamen: klanten die de vespers gaan bidden in de showroom en halleluja roepen als er nieuwe auto-onderdelen arriveren! Tja, het was Pinksteren en we komen uit Paray!

U bevindt zich hier: Home Den Haag Met de broeders naar Paray-le-Monial - Pinksteren 2011
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan